Номер №4(28) 2017

Автор :   Степанишина Я.А.

898925350Отдаленные осложнения лучевой терапии у больных со злокачественными новообразованиями
Авторы :Крячок И.А. Ульянченко Е.О. Кадникова Т.В. Титоренко И.Б.... №4(28) 2017 / Просмотров: 24
0923058235235Імуногістохімічна експресія с-MYC залежно від підтипу дифузної В-великоклітинної лімфоми
Авторы :Крячок И.А. Мартынчик А.В. Филоненко К.С. Степанишина Я.А.... №4(28) 2017 / Просмотров: 34
52345316346Прогностичне значення функціональних параметрів ПЕТ-КТ при первинній медіастинальній В-великоклітинній лімфомі
Авторы :Крячок И.А. Степанишина Я.А. Кметюк Я.В. Гурьянов В.Г. №3(27) 2017 / Просмотров: 78
Первичная медиастинальная B-крупноклеточная лимфома. Роль позитронно-эмиссионной томографииПервичная медиастинальная B-крупноклеточная лимфома. Роль позитронно-эмиссионной томографии
Авторы :Степанишина Я.А. Крячок И.А. Титоренко И.Б. Филоненко Е.С.... №3(23) 2016 / Просмотров: 1129
Блокування PD-1/PD-L1/2 шляхів — перспективна стратегія лікування пацієнтів із В-клітинними лімфомами (огляд літератури)Блокування PD-1/PD-L1/2 шляхів — перспективна стратегія лікування пацієнтів із В-клітинними лімфомами (огляд літератури)
Авторы :Крячок И.А. Новосад И.О. Храновская Н.Н. Свергун Н.М.... №1(17) 2015 / Просмотров: 391
МЕТОДИ ЗБЕРЕЖЕННЯ ФЕРТИЛЬНОСТІ У ЖІНОК ІЗ ЛІМФОПРОЛІФЕРАТИВНИМИ ЗАХВОРЮВАННЯМИМетоди збереження фертильності у жінок із лімфопроліферативними захворюваннями
Авторы :Крячок И.А. Кадникова Т.В. Титоренко И.Б. Пастушенко Я.В.... №4(16) 2014 / Просмотров: 370
Ефективність схем хіміотерапії другої лінії у пацієнтів з рецидивними та рефрактерними формами неходжкінських лімфом
Авторы :Филоненко К.С. Титоренко И.Б. Новосад И.О. Степанишина Я.А.... №2(14) 2014 / Просмотров: 48
Вторинні пухлини після лікування лімфом
Авторы :Пастушенко Я.В. Степанишина Я.А. Мартынчик А.В. Филоненко К.С.... №2(14) 2014 / Просмотров: 72
43Коррекция анемического синдрома у больных злокачественными лимфомами
Авторы :Крячок И.А. Титоренко И.Б. Степанишина Я.А. №1(13) 2014 / Просмотров: 1142
Лечение нейтропении у пациентов с лимфомой Ходжкина группы высокого риска
Авторы :Степанишина Я.А. Титоренко И.Б. Новосад И.О. Мартынчик А.В.... №2(10) 2013 / Просмотров: 145
Телемедицина в диагностике онкологических и онкогематологических заболеваний. Проект «iPath»
Авторы :Мартынчик А.В. Антонюк С.А. Кущевой Е.В. Филоненко К.С.... №2(10) 2013 / Просмотров: 176

12