Номер Т. 9, № 3 (35) 2019

Про головного редактора

Колеснік Олена Олександрівна — директор Національного інституту раку, завідувач науково-дослідного відділення абдомінальної онкології, доктор медичних наук, хірург-онколог вищої категорії, член Українського наукового товариства онкологів — 1989, Європейського товариства з медичної онкології (ESMO) — 1997, Європейського товариства з хірургічної онкології (ESSO) –— 2000, Європейської асоціації дослідників раку (EACR) — 2004, Європейського товариства колопроктологів (ESCP) — 2011, Міжнародної асоціації хірургів, гастроентерологів та онкологів (IASGO) — 2013, член правління Національної асоціації онкологів України (НАОУ), голова Української спілки онкохірургів (USSO).

Дипломи та ліцензії: диплом з відзнакою ЗВ № 805401 (1983), спеціальність «Лікувальна справа», сертифікат № 404/84 (1983), спеціальність «Хірургія»; сертифікат № 999 (1989), спеціальність «Онкологія»; сертифікат (1990), спеціальність «Онкохірургія»; диплом кандидата медичних наук KД № 069519 (1992); диплом доктора медичних наук ДД № 004607 (2005); сертифікат Azienda Ospedaliera di Padova University (Італія) (2001), спеціалізація «Хірургія»; сертифікат Saint-Pierre University Hospital (Бельгія) (2013), спеціалізація «Лапароскопія».

Основні напрями наукових та практичних досліджень: хірургічне та комбіноване лікування пухлин органів шлунково-кишкового тракту, експерт з проблем лікування колоректального раку та гастроінтестинальних пухлин.

Наявність науково-практичних публікацій: наукові праці — 343, винаходи, патенти — 24, монографії — 4.

Участь у міжнародних клінічних дослідженнях: співдослідник — 10, головний дослідник — 8.

Участь у конференціях, семінарах, симпозіумах: брала участь у більш ніж 100 наукових конференціях із міжнародною участю, в тому числі й закордонних.

Наявність нагород, грамот, премій: 2008 — Грамота АМН України; 2009 — почесне звання «Заслужений лікар України»; 2010 — почесний диплом Ospedale «M. Scarlato» Scafati, Італія; 2013 — Грамота МОЗ України; 2013 — Ingeborg Horhager Prize, Австрія; 2016 — Державна премія України в галузі науки і техніки.

Контактна інформація: вул. Ломоносова, 33/43, Київ, Україна, 03022; тел.: +38(044)259-01-86; тел./факс: +38(044)259-01-76; e-mail: eakolesnik@ukr.net