Number Т. 9, № 4 (36) 2019

Keyword :   children with soft tissue sarcomas

Імунологічний моніторинг дітей з прогностично несприятливими формами злоякісних новоутворень м’яких тканин в динаміці комплексного лікуванняImmunomonitoring of children with prognostic unfavourable soft tissue sarcomas during complex treatment
Authors: Shumilina К.S. Grinevich Yu.A. Kukushkina S.М. Lоn A.D.... №3 (3) 2011 / Review: 1136