Keyword :   clinical case

Clinical case of prolonged locoregional progression of malignant skin melanoma
Authors: Ostafiychuk V.V. Korovin S.I. Kukushkina M.M. Tkachenko O.I.... Дата: 2020-04-13 / Review: 17
Clinical case of dermatofibroma transformation in fibrosarcoma
Authors: Ostafiychuk V.V. Korovin S.I. Krotevych M.S. Kukushkina M.M.... Т. 9, № 2 (34) 2019 / Review: 8