Number Т. 10, № 3-4 (39-40)

Keyword :   intraarterial chemotherapy

Combined treatment of gastric cancer with esophageal junction
Authors: Kondratsky U.N. Kirkilevskyi S.I. Krahmalyov P.S. Krakhmalov S.N.... Специальный выпуск I (2011) / Review: 5787