Cтаховський Едуард Олександрович: до 60-річчя з дня народження

Резюме. 30 червня 2016 р. виповнилося 60 років з дня народження та 37 років наукової та практичної лікарської діяльності заслуженого діяча науки і техніки України, головного позаштатного спеціаліста Міністерства охорони здоров’я України зі спеціальності «Урологія», голови Спілки онкоурологів України, керівника науково-дослідного відділення пластичної та реконструктивної онкоурології Національного інституту раку, доктора медичних наук, професора Едуарда Олександровича Стаховського.


Після закінчення у 1979 р. Київського медичного інституту імені О.О. Богомольця Е.О. Стаховський пройшов шлях від лікаря-уролога до доктора медичних наук, професора, керівника науково-­дослідного відділення пластичної та реконструктивної онкоурології Національного інституту раку.

У 1982 р. в Україні Е.О. Стаховський започаткував ендоскопічні оперативні втручання при аденомі й раку передміхурової залози, раку сечового міхура та стриктурах сечовивідного каналу, які надали можливість значно скоротити термін післяопераційного стаціонарного лікування хворих.

Уперше на теренах колишнього Радянського Союзу у 1993 р. Е.О. Стаховський провів операцію з приводу раку сечового міхура, під час якої замість видаленого ураженого органа сформував артифіціальний сечовий міхур із тонкої кишки. Ця операція означила новий напрям в урології для лікування хворих на рак сечового міхура. Впровадження методу суттєво поліпшило якість життя та сприяло відновленню праце­здатності оперованих пацієнтів.

Своєю активною науковою роботою Е.О. Стаховський зробив принциповий внесок у вивчення патогенетичних факторів багатьох урологічних досліджень. Результати його наукового пошуку є визначальними, адже на їх основі розроблено і впроваджено оригінальні високоефективні методи лікування в онкоурології, урогінекології, урології та дитячій урології, які нині застосовуються в Україні. Сьогодні є всі підстави стверджувати, що розробка і впровадження нових методів лікування надали можливість не тільки поліпшити результати терапії онкоурологічних пацієнтів, але й досягти соціально вагомих здобутків.

Е.О. Стаховський розробив і з успіхом втілює на практиці оригінальні операції при раку сечового міхура, раку нирки та сечоводу, уретерогідронефрозі, стриктурах уретри та сечоводу, хворобі Пейроні, гідронефрозі, доброякісній гіперплазії передміхурової залози та ін. Він володіє усіма сучасними хірургічними методами пластичної та реконструктивної онкоурології, ендоскопічними та лапароскопічними операціями.

Професор Е.О. Стаховський ініціював та був керівником чи відповідальним виконавцем 11 науково-дослідних тем, серед них масштабні міждисциплінарні наукові дослідження. За результатами виконання досліджень розроблено низку методичних вказівок, рекомендацій, клінічних настанов, підготовлено інформаційні листи та нововведення для впровадження в системі охорони здоров’я України; подано пропозиції щодо вдосконалення правової, соціальної та економічної бази онкологічної служби в Україні: проекти законів, розпоряджень, постанов Кабінету Міністрів і Міністерства охорони здоров’я України.

У творчому доробку професора Е.О. Стаховського 2 монографії, понад 400 наукових праць, зареєстровано більше як 30 патентів України на винаходи та корисні моделі; під його керівництвом підготовлено та успішно захищено 10 кандидатських дисертацій.

Е.О. Стаховський має високі організаторські здібності, справжній талант керівника та наставника. Вимогливість у поєднанні з природним гумором, терплячість і толерантність, доброзичливе ставлення до молодих колег-лікарів, підтримка і сприяння у впровадженні й оволодінні новітніми технологіями та вражаюча працелюбність створили особливу атмосферу стосунків у відділенні, яке він очолює багато років. Професор Е.О. Стаховський об’єднав молодих талановитих людей навколо цікавої ідеї, а його професіоналізм та високий авторитет сприяли тому, що тепер серед його учнів є чимало перспективних молодих науковців і здібних лікарів-урологів. Усі спеціалісти пройшли стажування за кордоном, чудово орієнтуються у виконанні стандартних міжнародних методик.

Професор Е.О. Стаховський створив авторитетну наукову школу з клінічної онкоурології, завдяки якій активно розвиваються новітні напрями, що стали підґрунтям для розробки сучасних ефективних методів діагностики, лікування і профілактики онкоурологічних захворювань в Україні. З ініціативи Е.О. Стаховського у 2009 р. створено Спілку онкоурологів України, яку він нині очолює. Під егідою Спілки проведено міжнародні науково-практичні конференції, у яких взяли участь провідні спеціалісти України та зарубіжжя.

Е.О. Стаховський є активним організатором й учасником вітчизняних і міжнародних з’їздів, форумів і конгресів, науково-практичних конференцій, семінарів та майстер-класів для фахівців. Він є дійсним членом Американської та Європейської асоціацій урологів, Міжнародної спілки урологів, Української асоціації урологів. Під керівництвом Е.О. Стаховського колектив здійснює плідне міжнародне наукове співробітництво з проведення наукових досліджень, участі у міжнародних наукових проектах і програмах: Jan Biziel University Hospital in Bydgoszcz, Польща; Urology Department, University of Toronto, Канада; Urology Department, Institute Mutualiste Montsouris, Париж, Франція; OncoRay National Center for Radiation Research in Oncology, Medical Faculty; Carl Gustav Carus, Dresden University of Technology, Дрезден, Німеччина; Department of Uro­logy, Katholieke Universiteit, Левен, Бельгія.

За значний особистий внесок у розвиток медичної науки та підготовку висококваліфікованих наукових та лікарських кадрів у 2002 р. професора, заслуженого діяча науки і техніки України Е.О. Стаховського нагороджено Почесною грамотою президії Академії медичних наук України, у 2015 р. — Почесною грамотою Міністерства охорони здоров’я України за вагомий особистий внесок у розвиток вітчизняної охорони здоров’я та високий професіоналізм.

Колектив Національного інституту раку, Спілка онкоурологів України та редакція журналу «Клиническая онкология» щиросердно вітають Вас, шановний
Едуарде Олександровичу, з ювілеєм!

Бажаємо Вам міцного здоров’я,
невичерпної енергії та подальших творчих успіхів у розвитку охорони здоров’я України!

Підпишіться на нас у соціальних мережах:
Коментарів немає » Додати свій
Leave a comment