Номер Т. 10, № 3-4 (39-40)

Редколегія

Головний редактор:

Крячок Ірина Анатоліївна — доктор медичних наук, профессор, Національний інститут раку (Україна)

Заступники головного редактора:

Гріневич Юрій Якимович — доктор медичних наук, профессор, Національний інститут раку (Україна)

Члени редакційної колегії:

Колеснік Олена Олександрівна — доктор медичних наук, хірург-онколог вищої категорії, член Українського наукового товариства онкологів — 1989, Європейського товариства з медичної онкології (ESMO) — 1997, Європейського товариства з хірургічної онкології (ESSO) — 2000, Європейської асоціації дослідників раку (EACR) — 2004, Європейського товариства колопроктологів (ESCP) — 2011, Міжнародної асоціації хірургів, гастроентерологів та онкологів (IASGO) — 2013, член правління Національної асоціації онкологів України (НАОУ), голова Української спілки онкохірургів (USSO).

Дипломи та ліцензії: диплом з відзнакою ЗВ № 805401 (1983), спеціальність «Лікувальна справа», сертифікат № 404/84 (1983), спеціальність «Хірургія»; сертифікат № 999 (1989), спеціальність «Онкологія»; сертифікат (1990), спеціальність «Онкохірургія»; диплом кандидата медичних наук KД № 069519 (1992); диплом доктора медичних наук ДД № 004607 (2005); сертифікат Azienda Ospedaliera di Padova University (Італія) (2001), спеціалізація «Хірургія»; сертифікат Saint-Pierre University Hospital (Бельгія) (2013), спеціалізація «Лапароскопія».

Основні напрями наукових та практичних досліджень:хірургічне та комбіноване лікування пухлин органів шлунково-кишкового тракту, експерт з проблем лікування колоректального раку та гастроінтестинальних пухлин.

Наявність науково-практичних публікацій: наукові праці — 343, винаходи, патенти — 24, монографії — 4.

Участь у міжнародних клінічних дослідженнях: співдослідник — 10, головний дослідник — 8.

Участь у конференціях, семінарах, симпозіумах: брала участь у більш ніж 100 наукових конференціях із міжнародною участю, в тому числі й закордонних.

Наявність нагород, грамот, премій: 2008 — Грамота АМН України; 2009 — почесне звання «Заслужений лікар України»; 2010 — почесний диплом Ospedale «M. Scarlato» Scafati, Італія; 2013 — Грамота МОЗ України; 2013 — Ingeborg Horhager Prize, Австрія; 2016 — Державна премія України в галузі науки і техніки.

Контактна інформація: вул. Ломоносова, 33/43, Київ, Україна, 03022; тел.: +38(044)259-01-86; тел./факс: +38(044)259-01-76; e-mail: eakolesnik@ukr.net.

Болгова Людмила Севастянівна — доктор медичних наук, професор, Національний інститут раку, Україна

Головко Тетяна Сергіївна — доктор медичних наук, профессор, Національний інститут раку (Україна)

Дєдков Анатолій Григорович — доктор медичних наук, Національний інститут раку (Україна)

Іванкова Валентина Степанівна — доктор медичних наук, профессор, Національний інститут раку (Україна)

Кіркілевський Станіслав Ігоревич — доктор медичних наук, профессор, Національний інститут раку (Україна)

Климнюк Григорій Іванович — кандидат медичних наук,  Національний інститут раку (Україна)

Копчак Костянтин Володимирович — доктор медичних наук, Національний інститут раку (Україна)

Коровін Сергій Ігоревич — доктор медичних наук, профессор, Національний інститут раку (Україна)

Котарський Ян — доктор медичних наук, профессор, I Katedra i Klinika Ginekologii Onkologicznej i Ginekologii, Kierownik Uniwersytet Medyczny w Lublinie (Польща)

Кукушкіна Марія Миколаївна — кандидат медичних наук, Національний інститут раку (Україна)

Лісной  Іван Іванович — доктор медичних наук, Національний інститут раку (Україна)

Лукашенко Андрій Володимирович — доктор медичних наук, Національний інститут раку (Україна)

Мандри Радослав — доктор медичних наук, професор, Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu, Department of Oncology (Польща)

Михайлович Юрій Йосипович — кандидат  медичних наук, Національний інститут раку (Україна)

Процик Володимир Семенович — доктор медичних наук, профессор, Національний інститут раку (Україна)

Свінціцький Валентин Станіславович — доктор медичних наук, профессор, Національний інститут раку (Україна)

Сивак Любовь Андріївна — доктор медичних наук, професор, Національний інститут раку (Україна)

Смоланка Іван Іванович — доктор медичних наук, профессор, Національний інститут раку (Україна)

Солодянникова Оксана Іванівна — доктор медичних наук, профессор, Національний інститут раку (Україна)

Стаховський Едуард Анатолійович — доктор медичних наук, профессор, Національний інститут раку (Україна)

Уманський Віктор — доктор медичних наук, профессор, Group Leader, Principal Investigator German Cancer Research Center (DKFZ) (Німеччина)

Фільчаков Феодосій Вікторович — доктор медичних наук,  Національний інститут раку (Україна)

Храновська Наталія Миколаївна — доктор біологічних наук, Національний інститут раку (Україна)

Технічний секретар:

Журбенко Алла Володимирівна — Національний інститут раку (Україна)

Редакційна рада:

Арзикулов Ж.А. (Республіка Казахстан)

Білинський Б.Т. (Україна)

Гагуа Р.О. (Грузія)

Галайчук І.Й. (Україна)

Галламіні А. (Франція)

Галстян А.М. (Республіка Вірменія)

Давидов М.І. (Росія)

Дубініна В.Г. (Україна)

Дудниченко О.С. (Україна)

Думанський Ю.В. (Україна)

Ковальов О.О. (Україна)

Лукач Е.В. (Україна)

Наврузов С.Н. (Республіка Узбекистан)

Суконко О.Г. (Республіка Білорусь)

Феррері А. (Італія)

Чернат В.Ф. (Республіка Молдова)

Чехун В.Ф. (Україна)