Редколегія

Шеф-редактор

Єфіменко Олена — Державне некомерційне підприємство «Національний інститут раку» (Україна)

 

Головний редактор

Крячок Ірина — доктор медичних наук, професор, Державне некомерційне підприємство «Національний інститут раку» (Україна)

https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=23492358700

e-mail: irina.kryachok@gmail.com

 

Заступник головного редактора

Солодянникова Оксана Іванівна — доктор медичних наук, професор, Державне некомерційне підприємство «Національний інститут раку» (Україна)

https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=57221267628

e-mail: oik2000@ukr.net

 

Члени редакційної колегії:

Безносенко Андрій — кандидат медичних наук, Державне некомерційне підприємство «Національний інститут раку», Україна

https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=57216157810

e-mail: andriy.beznosenko@unci.org.ua

 

Болгова Лідія доктор медичних наук, професор, Державне некомерційне підприємство «Національний інститут раку», Україна

https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=7004468500

e-mail: bolgova2006@ukr.net

 

Бурлака Антон — доктор медичних наук, Державне некомерційне підприємство «Національний інститут раку», Україна

https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=57211894560

e-mail: nir.burlaka@gmail.com

 

Галламіні Андреа — доктор медичних наук, професор, відділ досліджень та інновацій, A. Lacassagne Cancer Center, Франція

https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=7003909433

e-mail: andreagallamini@gmail.com

 

Головко Тетяна — доктор медичних наук, професор, Державне некомерційне підприємство «Національний інститут раку» (Україна)

https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=56049068900

e-mail: golovko_tatyana@ukr.net

 

Гріневич Юрій — доктор медичних наук, професор, Державне некомерційне підприємство «Національний інститут раку» (Україна)

https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=7003393078

 

Дєдков Анатолій — доктор медичних наук, Державне некомерційне підприємство «Національний інститут раку» (Україна)

https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=6701802335

e-mail: an.dedkov@gmail.com

 

Іванкова Валентин — доктор медичних наук, професор, Державне некомерційне підприємство «Національний інститут раку» (Україна)

https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=6506986900

e-mail: valentina_ivankova@ukr.net

 

Кіркілевський Станіслав — доктор медичних наук, професор, Медичний центр ТОВ «Онкологічна клініка Кіркілевського» (Україна)

https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=57219325087

e-mail: skirkilevsky@gmail.com

 

Климнюк Григорій — кандидат медичних наук, Державне некомерційне підприємство «Національний інститут раку» (Україна)

https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=56703523400

e-mail: gklymnyuk@gmail.com

 

Копчак Костянтин — доктор медичних наук, Державне некомерційне підприємство «Національний інститут раку» (Україна)

https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=6507305601

e-mail: kvkopchak@icloud.com

 

Коровін Сергій — доктор медичних наук, професор, Державне некомерційне підприємство «Національний інститут раку» (Україна)

https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=7006021302

e-mail: korovinsergey@ukr.net

 

Котарський Ян — доктор медичних наук, професор, I Katedra i Klinika Ginekologii Onkologicznej i Ginekologii, Kierownik Uniwersytet Medyczny w Lublinie (Польща)

https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=25646138000

e-mail: jan.kotarski@umlub.pl

 

Кукушкіна Марія — кандидат медичних наук, медична мережа «Добробут» (Україна)

https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=16032987900

e-mail: mkukushkina07@gmail.com

 

Лісний Іван — доктор медичних наук, Державне некомерційне підприємство «Національний інститут раку» (Україна)

https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=57191407389

e-mail: woodmanivan@yahoo.com

 

Лукашенко Андрій — доктор медичних наук, Державне некомерційне підприємство «Національний інститут раку» (Україна)

https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=57271137500

e-mail: mail.onco@gmail.com

 

Мандри Радослав — доктор медичних наук, професор, Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu, Department of Oncology (Польща)

https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=6602558028

e-mail: r.madry.moc@gmail.com

 

Михайлович Юрій — кандидат медичних наук, Державне некомерційне підприємство «Національний інститут раку» (Україна)

https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=57216174440

e-mail: michailovichyi@gmail.com

 

Свінціцький Валентин — доктор медичних наук, професор, Державне некомерційне підприємство «Національний інститут раку» (Україна)

https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=6505776435

e-mail: vsvintsitski@ukr.net

 

Сивак Любов — доктор медичних наук, професор, Державне некомерційне підприємство «Національний інститут раку» (Україна)

https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=7801524917

e-mail: lasyvak@gmail.com

 

Смоланка Іван — доктор медичних наук, професор, Державне некомерційне підприємство «Національний інститут раку» (Україна)

https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=6603237420

e-mail: iismolanka@gmail.com

 

Стаховський Едуард — доктор медичних наук, професор, Державне некомерційне підприємство «Національний інститут раку» (Україна)

https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=56884556100

e-mail: estakhovsky@yahoo.com

 

Уманський Віктор — доктор медичних наук, професор, Group Leader, Principal Investigator German Cancer Research Center (DKFZ) (Німеччина)

https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=7005982509

e-mail: v.umansky@dkfz.de

 

Фільчаков Феодосій — доктор медичних наук, Державне некомерційне підприємство «Національний інститут раку» (Україна)

https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=36820968600

e-mail:

 

Храновська Наталія — доктор біологічних наук, Державне некомерційне підприємство «Національний інститут раку» (Україна)

https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=56440327200

e-mail: nkhranovska@ukr.net

 

Технічний секретар:

Журбенко Алла — Державне некомерційне підприємство «Національний інститут раку» (Україна)

https://orcid.org/0000-0002-0992-7289

e-mail: zhurbenko.nir@ukr.net