Номер Т. 9, № 3 (35) 2019

Рецензування

Peer review

All articles published in «Clinical Oncology» undergo thorough single-blind peer review. This involves review by two independent peer reviewers.Peer review policy

All submissions to «Clinical Oncology»journal are assessed by an Editor, who will decide whether they are suitable for peer review. Where an Editor is on the author list or has any other competing interest regarding a specific manuscript, another member of the Editorial Board will be assigned to assume responsibility for overseeing peer review. Submissions felt to be suitable for consideration will be sent for peer review by appropriate independent experts. Reviewers will be treated anonymously, and the pre-publication history of each article will not be made available online. Editors will make a decision based on the reviewers’ reports and authors are sent these reports along with the editorial decision on their manuscript. Authors should note that even in light of one positive report, concerns raised by another reviewer may fundamentally undermine the study and result in the manuscript being rejected.The final decision on whether to accept or reject a particular manuscript is taken by the editor. Before making a decision, the editor analyzes all the reviews and can ask the opinion of a third person or ask the author to correct the material.

Peer reviewers

Authors may request exclusion of individuals as peer reviewers, but they should explain the reasons in their cover letter on submission. Please note that the Editor may choose to invite excluded peer reviewers.

Intentionally falsifying information, for example, suggesting reviewers with a false name or e-mail address will result in rejection of the manuscript. «Clinical Oncology»takes seriously all allegations of potential misconduct. In cases of suspected research or publication misconduct, it may be necessary for the Editor to contact and share manuscripts with third parties, for example, author(s)’ institution(s) and ethics committee(s).

Statement of publishing ethics and malpractice

Reporting researches with human subjects, indicate whether the research procedures followed standards of local ethical committee on human experimentation (institutional or regional) or with the Helsinki Declaration (1964, amended in 2008) of the World Medical Association. If doubt exists local ethic review, approved the doubtful aspects of the study, must be presented.

The publications should be submitted only in case when patients presented written Informed Consent to participate and if local ethical committee approval of the study can be documented (presenting ethical approval). Patients have a right for privacy that should not be violated without informed consent. Identification of any information including patients’ names, initials, or hospital numbers is prohibited, especially in any illustrative material, except the cases when this information in extremely important from scientific point of view and patient presented Informed Consent to use this information.

When performing experiments on animals or animal tissues, authors should seek approval by local ethic committee and should strictly follow the institutional and national guide for the care and use of laboratory animals. At time of manuscript submission, authors should provide information on the study approval by local ethical committee.

The authors, reviewers, publishers and readers should communicate in polite and constructive manner.

Intentional assumption of authorship and data falsification are unacceptable.

Nonpublished data from submitted publications cannot be used in personal aims and transmitted to third persons without authors’ written consent. All information and ideas must stay confidential.

Authors are responsible for authenticity of the scientific data. Co-authors must be persons with remarkable contribution into submitted research.

Рецензія

Усі статті, що публікуються в журналі «Клінічна онкологія», проходять процедуру одностороннього сліпого рецензування, яке передбачає отримання рецензії від двох незалежних рецензентів.

Процедура рецензування

Будь-які матеріали, які надходять до журналу «Клінічна онкологія», вивчаються редактором, який приймає рішення щодо передачі рукопису на рецензування. Якщо ж редактор є одним з авторів або виявлено будь-який конфлікт інтересів щодо представленого рукопису, іншому члену редакційної колегії буде доручено вивчення рукопису перед поданням на рецензування. Матеріали, які підходять для розгляду, надсилаються на рецензування незалежним експертам. Рецензенти будуть анонімними, процес розгляду та рецензії кожної публікації не буде доступним онлайн. Редактори приймають рішення, ґрунтуючись на висновках рецензентів, та повідомляють автору висновок редакції стосовно його рукопису. Автори мають розуміти, що навіть за наявності однієї позитивної рецензії проблемні питання, підняті іншим рецензентом, можуть ставити під сумнів дослідження, в результаті чого в прийнятті рукопису може бути відмовлено. Остаточне рішення щодо прийняття рукопису чи його відхилення залишається за редактором. Перед прийняттям рішення редактор аналізує отримані рецензії та може залучити третіх осіб як експертів або запропонувати автору внести виправлення в рукопис.

Рецензенти

Автори можуть подати запит щодо виключення певних рецензентів рукопису, але причини такого запиту мають бути детально роз’яснені у супроводжувальному листі. Зверніть увагу на те, що редактор може відхилити запит про виключення рецензента.

Навмисна фальсифікація інформації, наприклад надання рецензентам сфальшованого імені або електронної адреси, призводить до відхилення рукопису. Журнал «Клінічна онкологія» відповідально ставиться до всіх звинувачень у можливій підробці результатів. У випадку підозри на підробку результатів дослідження або статті редактор може контактувати та ділитися рукописом з третьою стороною, наприклад інститутом, де працює(-ють) автор(-и), або етичною комісією.

Заява про видавничу етику та недобросовісну практику

У разі опису дослідження за участю пацієнтів автори зобов’язані зазначити, чи дотримувалися етичних положень локальної етичної комісії та Гельсінкської декларації 1975 року (перегляд 2008 року). Якщо залишаються сумніви щодо відповідності дослідження Гельсінкській декларації, автори зобов’язані це пояснити та навести докази схвалення локальною етичною комісією суперечливих аспектів дослідження.

До публікації приймаються лише матеріали досліджень, в яких пацієнти надали письмову інформовану згоду та наявне схвалення локальної етичної комісії (представлений під час завантаження публікації). Пацієнти мають право на приватність, яке не повинно порушуватися без підписання інформованої згоди. Ідентифікація будь-якої інформації, у тому числі імена, ініціали, номери лікарняних документів, не повинні наводитися у тексті статті та ілюстративних матеріалах, крім тих випадків, коли зазначена інформація є вкрай важливою з наукового погляду і пацієнт надав письмову згоду на її використання.

При проведенні досліджень на тваринах або тваринних тканинах автори мають отримати погодження від локальної етичної комісії та чітко дотримуватися локальних та національних настанов з догляду та використання лабораторних тварин. При завантаженні публікації автори мають надати інформацію щодо схвалення дослідження локальною етичною комісією.

У процесі співробітництва автори, рецензенти, видавництво та читачі наукових публікацій мають дотримуватися ввічливого та продуктивного спілкування.

Не допускаються навмисне присвоєння авторства та фальсифікація даних.

Неопубліковані дані, отримані з представлених до розгляду рукописів, не мають використовуватися в особистих цілях або передаватися третім особам без письмової згоди автора. Вся інформація та ідеї мають залишатися конфіденційними.

Автори несуть відповідальність за достовірність результатів наукових досліджень.

Співавторами статті мають бути вказані лише особи, які зробили суттєвий внесок у проведення дослідження.