Рецензування

Peer review

All articles published in «Clinical Oncology» undergo thorough single-blind peer review. This involves review by two independent peer reviewers.Peer review policy

All submissions to «Clinical Oncology»journal are assessed by an Editor, who will decide whether they are suitable for peer review. Where an Editor is on the author list or has any other competing interest regarding a specific manuscript, another member of the Editorial Board will be assigned to assume responsibility for overseeing peer review. Submissions felt to be suitable for consideration will be sent for peer review by appropriate independent experts. Reviewers will be treated anonymously, and the pre-publication history of each article will not be made available online. Editors will make a decision based on the reviewers’ reports and authors are sent these reports along with the editorial decision on their manuscript. Authors should note that even in light of one positive report, concerns raised by another reviewer may fundamentally undermine the study and result in the manuscript being rejected.The final decision on whether to accept or reject a particular manuscript is taken by the editor. Before making a decision, the editor analyzes all the reviews and can ask the opinion of a third person or ask the author to correct the material.

Peer reviewers

Authors may request exclusion of individuals as peer reviewers, but they should explain the reasons in their cover letter on submission. Please note that the Editor may choose to invite excluded peer reviewers.

Intentionally falsifying information, for example, suggesting reviewers with a false name or e-mail address will result in rejection of the manuscript. «Clinical Oncology»takes seriously all allegations of potential misconduct. In cases of suspected research or publication misconduct, it may be necessary for the Editor to contact and share manuscripts with third parties, for example, author(s)’ institution(s) and ethics committee(s).

Рецензія

Усі статті, що публікуються в журналі «Клінічна онкологія», проходять процедуру одностороннього сліпого рецензування, яке передбачає отримання рецензії від двох незалежних рецензентів.

Процедура рецензування

Будь-які матеріали, які надходять до журналу «Клінічна онкологія», вивчаються редактором, який приймає рішення щодо передачі рукопису на рецензування. Якщо ж редактор є одним з авторів або виявлено будь-який конфлікт інтересів щодо представленого рукопису, іншому члену редакційної колегії буде доручено вивчення рукопису перед поданням на рецензування. Матеріали, які підходять для розгляду, надсилаються на рецензування незалежним експертам. Рецензенти будуть анонімними, процес розгляду та рецензії кожної публікації не буде доступним онлайн. Редактори приймають рішення, ґрунтуючись на висновках рецензентів, та повідомляють автору висновок редакції стосовно його рукопису. Автори мають розуміти, що навіть за наявності однієї позитивної рецензії проблемні питання, підняті іншим рецензентом, можуть ставити під сумнів дослідження, в результаті чого в прийнятті рукопису може бути відмовлено. Остаточне рішення щодо прийняття рукопису чи його відхилення залишається за редактором. Перед прийняттям рішення редактор аналізує отримані рецензії та може залучити третіх осіб як експертів або запропонувати автору внести виправлення в рукопис.

Рецензенти

Автори можуть подати запит щодо виключення певних рецензентів рукопису, але причини такого запиту мають бути детально роз’яснені у супроводжувальному листі. Зверніть увагу на те, що редактор може відхилити запит про виключення рецензента.

Навмисна фальсифікація інформації, наприклад надання рецензентам сфальшованого імені або електронної адреси, призводить до відхилення рукопису. Журнал «Клінічна онкологія» відповідально ставиться до всіх звинувачень у можливій підробці результатів. У випадку підозри на підробку результатів дослідження або статті редактор може контактувати та ділитися рукописом з третьою стороною, наприклад інститутом, де працює(-ють) автор(-и), або етичною комісією.