Рецензування

Рецензія

Усі статті, що публікуються в журналі «Клінічна онкологія», проходять процедуру одностороннього сліпого рецензування, яке передбачає отримання рецензії від двох незалежних рецензентів.

Процедура рецензування

Будь-які матеріали, які надходять до журналу «Клінічна онкологія», вивчаються редактором, який приймає рішення щодо передачі рукопису на рецензування. Якщо ж редактор є одним з авторів або виявлено будь-який конфлікт інтересів щодо представленого рукопису, іншому члену редакційної колегії буде доручено вивчення рукопису перед поданням на рецензування. Матеріали, які підходять для розгляду, надсилаються на рецензування незалежним експертам. Рецензенти будуть анонімними, процес розгляду та рецензії кожної публікації не буде доступним онлайн. Редактори приймають рішення, ґрунтуючись на висновках рецензентів, та повідомляють автору висновок редакції стосовно його рукопису. Автори мають розуміти, що навіть за наявності однієї позитивної рецензії проблемні питання, підняті іншим рецензентом, можуть ставити під сумнів дослідження, в результаті чого в прийнятті рукопису може бути відмовлено. Остаточне рішення щодо прийняття рукопису чи його відхилення залишається за редактором. Перед прийняттям рішення редактор аналізує отримані рецензії та може залучити третіх осіб як експертів або запропонувати автору внести виправлення в рукопис.

Рецензенти

Автори можуть подати запит щодо виключення певних рецензентів рукопису, але причини такого запиту мають бути детально роз’яснені у супроводжувальному листі. Зверніть увагу на те, що редактор може відхилити запит про виключення рецензента.

Навмисна фальсифікація інформації, наприклад надання рецензентам сфальшованого імені або електронної адреси, призводить до відхилення рукопису. Журнал «Клінічна онкологія» відповідально ставиться до всіх звинувачень у можливій підробці результатів. У випадку підозри на підробку результатів дослідження або статті редактор може контактувати та ділитися рукописом з третьою стороною, наприклад інститутом, де працює(-ють) автор(-и), або етичною комісією.

Дотримання редакційної етики

У разі опису дослідження за участю пацієнтів автори зобов’язані зазначити, чи дотримувалися етичних положень локальної етичної комісії та Гельсінкської декларації 1975 року (перегляд 2008 року). Якщо залишаються сумніви щодо відповідності дослідження Гельсінкській декларації, автори зобов’язані це пояснити та навести докази схвалення локальною етичною комісією суперечливих аспектів дослідження.

До публікації приймаються лише матеріали досліджень, в яких пацієнти надали письмову інформовану згоду та наявне схвалення локальної етичної комісії (представлений під час завантаження публікації). Пацієнти мають право на приватність, яке не повинно порушуватися без підписання інформованої згоди. Ідентифікація будь-якої інформації, у тому числі імена, ініціали, номери лікарняних документів, не повинні наводитися у тексті статті та ілюстративних матеріалах, крім тих випадків, коли зазначена інформація є вкрай важливою з наукового погляду і пацієнт надав письмову згоду на її використання.

При проведенні досліджень на тваринах або тваринних тканинах автори мають отримати погодження від локальної етичної комісії та чітко дотримуватися локальних та національних настанов з догляду та використання лабораторних тварин. При завантаженні публікації автори мають надати інформацію щодо схвалення дослідження локальною етичною комісією.

У процесі співробітництва автори, рецензенти, видавництво та читачі наукових публікацій мають дотримуватися ввічливого та продуктивного спілкування.

Не допускаються навмисне присвоєння авторства та фальсифікація даних.

Неопубліковані дані, отримані з представлених до розгляду рукописів, не мають використовуватися в особистих цілях або передаватися третім особам без письмової згоди автора. Вся інформація та ідеї мають залишатися конфіденційними.

Автори несуть відповідальність за достовірність результатів наукових досліджень.

Співавторами статті мають бути вказані лише особи, які зробили суттєвий внесок у проведення дослідження.