Введено в дію Рішення РНБО щодо боротьби зі злоякісними новоутвореннями

Устінов О.В.

Указом Президента України від 22 грудня 2023 р. № 842/2023 введено в дію Рішення Ради національної безпеки і оборони (РНБО) України від 22 грудня 2023 р. «Щодо профілактики, ранньої діагностики та лікування злоякісних новоутворень».

Про що документ

Документом, зокрема, доручено Кабінету Міністрів України (КМУ) забезпечити у тримісячний строк розроблення та затвердити Національну стратегію контролю злоякісних новоутворень на період до 2030 р., визначивши основні цілі та завдання держави в цій сфері, передбачивши, зокрема:

забезпечення ефективного функціонування спроможної мережі закладів охорони здоров’я для надання медичної допомоги пацієнтам з онкологічними захворюваннями;

актуалізацію структурно-організаційної моделі системи надання медичної допомоги пацієнтам зі злоякісними новоутвореннями на рівні медичної допомоги із застосуванням телемедицини тощо;

забезпечення розвитку провідного клінічного державного некомерційного підприємства Міністерства охорони здоров’я (МОЗ) України з питань онкології, променевої діагностики, променевої терапії та ядерної медицини, визначеної мережі міжрегіональних референс-центрів, які надають медичну допомогу дітям зі злоякісними новоутвореннями;

забезпечення розробки та поетапного впровадження програм ранньої діагностики визначених видів злоякісних новоутворень відповідно до науково обґрунтованих рекомендацій;

здійснення аналізу територіального та професійного розподілу чинників ризику розвитку злоякісних новоутворень з метою виявлення груп ризику для залучення таких категорій населення до програм обов’язкового скринінгу цих новоутворень;

заходи з метою вироблення високого рівня онкологічної настороженості медичних працівників під час надання первинної, спеціалізованої та екстреної медичної допомоги пацієнтам;

удосконалення клінічних маршрутів пацієнтів зі злоякісними новоутвореннями;

поступове розширення переліку медичних послуг, що надаватимуться в межах програми медичних гарантій хворим на злоякісні новоутворення;

доведення рівня морфологічної та молекулярно-генетичної діагностики новоутворень до сучасних вимог;

забезпечення розвитку вітчизняних фундаментальних та прикладних наукових досліджень з питань онкології на принципах доказової медицини;

заходи для максимального охоплення спеціальним лікуванням хворих на злоякісні новоутворення на основі мультидисциплінарного підходу;

запровадження системи моніторингу показників ранньої діагностики злоякісних новоутворень відповідно до науково обґрунтованих рекомендацій та віддалених результатів їх лікування у дорослих та дітей з визначенням пріоритетності тривалості та якості життя пацієнта;

створення умов для реабілітації у сфері охорони здоров’я, психологічної, професійної та соціальної реабілітації пацієнтів з онкологічною патологією з метою підвищення рівня якості їх життя або забезпечення доступу до системи якісної паліативної допомоги;

реалізацію комплексу заходів щодо належного забезпечення населення паліативною допомогою;

запровадження багаторівневої системи заходів щодо профілактики злоякісних новоутворень з урахуванням наявної та оновленої інформації про розподіл та інтенсивність впливу чинників їх розвитку, зокрема поведінкових факторів ризику;

збереження кадрового потенціалу закладів охорони здоров’я, а також комунальних (державних) некомерційних підприємств, що надають медичну допомогу хворим на онкологічні захворювання шляхом мультидисциплінарного підходу;

імплементацію Директиви 2004/37/ЄC Європейського парламенту та Ради від 29.04.2004 р. про захист працівників від ризиків, пов’язаних з ураженням канцерогенами або мутагенами на роботі (6-та окрема Директива у значенні ст. 16 (1) Директиви Ради 89/391/ЄЕС) та Директиви Ради № 98/24/ЄС від 07.04.1998 р. про захист здоров’я і безпеку працівників від ризиків, пов’язаних з хімічними речовинами на роботі (14-та окрема Директива у значенні ст. 16 (1) Директиви № 89/391/ЄЕС);

створення мережі лабораторій з дослідження всього спектра канцерогенних факторів відповідно до їх міжнародної класифікації;

забезпечення оцінки безпеки хімічних речовин, класифікації небезпечності хімічної продукції, заборони хімічних речовин, обмеження їх використання, виведення з ринку особливо небезпечних хімічних речовин, що мають канцерогенний характер, відповідно до вимог Закону України «Про забезпечення хімічної безпеки та управління хімічною продукцією»;

удосконалення системи показників питної води та питного водопостачання під час проведення державного моніторингу у сфері питної води та питного водопостачання;

модернізацію технологічних процесів з метою мінімізації впливу канцерогенних факторів до рівня, який відповідає вимогам безпеки;

удосконалення виробничого контролю за вмістом хлорорганічних сполук у воді питній з поверхневих джерел водопостачання на підприємствах питного водопостачання для забезпечення дослідження безпеки та якості питної води відповідно до гігієнічних вимог за санітарно-токсикологічними показниками (органічними компонентами);

забезпечення ефективної реалізації державного контролю за показниками вмісту нікотину, монооксиду вуглецю та смоли, а також показників вмісту інших шкідливих для здоров’я людини речовин та інгредієнтів у тютюнових виробах;

реалізацію заходів, спрямованих на зменшення споживання алкогольних напоїв та напоїв з додаванням цукру, зокрема забезпечення підвищення рівня оподаткування акцизним податком алкогольних напоїв і запровадження акцизного податку на води, зокрема мінеральні та газовані, з додаванням цукру чи інших підсолоджувальних речовин;

опрацювання питання щодо включення до реєстру застрахованих осіб Державного реєстру загальнообов’язкового державного соціального страхування інформації про канцерогенні фактори, впливу яких зазнали та зазнають працівники;

перегляд переліку професійних захворювань;

забезпечення належної інформатизації державних та комунальних некомерційних підприємств, у яких надається медична допомога пацієнтам з онкологічною патологією, з урахуванням Порядку функціонування електронної системи охорони здоров’я, затвердженого постановою КМУ від 25 квітня 2018 р. № 411;

створення передумов, стимулів, переваг тощо з метою заохочення відповідального ставлення громадян до власного здоров’я;

опрацювання питання щодо запровадження стимулів для роботодавців, працівники яких мають регулярно проходити медичні обстеження, для проходження працівниками таких обстежень, зокрема онкоскринінгу.

Також надані доручення МОЗ України та органам місцевого самоврядування.

Ознайомитися із текстом рішення РНБО можна за посиланням.

За матеріалами president.gov.ua

Підпишіться на нас у соціальних мережах:
Коментарів немає » Додати свій
Leave a comment