Номер Т. 9, № 3 (35) 2019

Особливості внутрішнього стану хворого на рак шкіри обличчя

Орлов В.Г. 1, Магдебура С.О. 1, Глушанець В.А. 1, Коновалюк О.О. 1, Феджага І.П. 1, Орлов І.В. 1, Вовчук О.М. 1, Крулько С.І. 1, Печевистий О.М. 2

Мета роботи — дослідити особливості соматонозогнозій у хворих на рак шкіри обличчя.

За допомогою опитувальника «Визначення психологічного типу ставлення до хвороби» обстежено 31 хворого на рак шкіри обличчя різних локалізацій (14 чоловіків та 17 жінок), у яких злоякісну пухлину виявлено вперше протягом останнього року.

Нормосоматонозогнозію виявлено у 6,5% (7,1% чоловіків, 5,9% жінок). Гіперсоматонозогностичний тип соматонозогнозії відзначено у 22,6% (21,4% чоловіків, 25,5% жінок). Хворі з гіпосоматонозогностичним типом становили 26,9% обстежених (28,6% чоловіків, 23,5% жінок). Диссоматонозогнозію виявлено у 12,9% хворих (14,3% чоловіків, 11,8% жінок). Найбільшу питому вагу серед типів реакцій на рак мали патологічні психологічні реакції (32,2% у цілому, 28,6% — у чоловіків, 35,3% — у жінок) у вигляді депресивного (50,0%), тривожно-депресивного (40,0%) та дисфоричного (10,0%) синдромів.

Хворим на рак шкіри обличчя притаманні переважно несприятливі типи соматонозогнозії, а також патологічні психологічні реакції у вигляді депресивного, тривожно-депресивного та дисфоричного синдромів.

Коментарів немає » Додати свій
Leave a comment