Номер Т. 9, № 4 (36) 2019

Заклад :   Запорізький державний медичний університет

Інгібітори ALK при лікуванні ALK-позитивного недрібноклітинного раку легені (огляд літератури)
Автори: Колеснік О.П. Шевченко А.І. Каджоян А.В. Кузьменко В.О.... Т. 8, № 4 (32) 2018 / Переглядів: 1741
Експресія ERCC1, Ki-67, p53 у хворих на недрібноклітинний рак легені в ІІІ стадії
Автори: Колеснік О.П. Лихачов С.С. №2(14) 2014 / Переглядів: 66
Экспрессия ER, PR, HER-2/neu в опухолях больных раком эндометрия
Автори: Колеснік О.П. Часовских А.С. №2(10) 2013 / Переглядів: 1008
Оценка N-статуса у больных раком легкого: проблемы и пути решения (обзор литературы)
Автори: Колеснік О.П. Кузьменко В.О. №2(10) 2013 / Переглядів: 1402