Номер Т. 10, № 3-4 (39-40)

Автор :   Колеснік О.П.

Інгібітори ALK при лікуванні ALK-позитивного недрібноклітинного раку легені (огляд літератури)
Автори: Колеснік О.П. Шевченко А.І. Каджоян А.В. Кузьменко В.О.... Т. 8, № 4 (32) 2018 / Переглядів: 2332
Експресія ERCC1, Ki-67, p53 у хворих на недрібноклітинний рак легені в ІІІ стадії
Автори: Колеснік О.П. Лихачов С.С. №2(14) 2014 / Переглядів: 83
Экспрессия ER, PR, HER-2/neu в опухолях больных раком эндометрия
Автори: Колеснік О.П. Часовских А.С. №2(10) 2013 / Переглядів: 1116
Оценка N-статуса у больных раком легкого: проблемы и пути решения (обзор литературы)
Автори: Колеснік О.П. Кузьменко В.О. №2(10) 2013 / Переглядів: 1559