Ключове слово :   неоад’ювантна протипухлинна терапія