Ключове слово :   ристоцетин-кофакторна активність (vWF:RCo)