Номер №1(25) 2017

Рубрика :   Онкоурология

520Скрининг рака предстательной железы
Авторы :Стаховский А.Э. Федоренко З.П. Витрук Ю.В. Литвиненко Р.А.... №1(21) 2016 / Просмотров: 190
Профилактика рака предстательной железыПрофилактика рака предстательной железы
Авторы :Стаховский Э.А. Войленко О.А. Витрук Ю.В. Федоренко З.П.... №1(21) 2016 / Просмотров: 195
ВПЛИВ РЕЗЕКЦІЇ НА ФУНКЦІОНАЛЬНИЙ СТАН НИРКИ ПРИ НИРКОВО-КЛІТИННОМУ РАКУВплив резекції на функціональний стан нирки при нирково-клітинному раку
Авторы :Войленко О.А. Стаховский А.Э. Котов В.А. Витрук Ю.В.... №2(14) 2014 / Просмотров: 271
14Кишкова пластика в лікуванні ятрогенних пошкоджень сечоводів у хворих онкологічного профілю
Авторы :Стаховский Э.А. Кононенко О.А. Вукалович П.С. Войленко О.А.... №2(14) 2014 / Просмотров: 223
90Прогностична значущість простатичної інтраепітеліальної неоплазії високого ступеня
Авторы :Литвиненко Р.А. Витрук Ю.В. Стаховский А.Э. №4(12) 2013 / Просмотров: 407
75Зависимость функции почки от размера опухоли при почечно-клеточном раке
Авторы :Стаховский А.Э. Стаховский Э.А. Витрук Ю.В. Войленко О.А.... №3(11) 2013 / Просмотров: 521
74Сучасні системи оцінки пухлинного ураження нирки (огляд літератури)
Авторы :Витрук Ю.В. Стаховский Э.А. Войленко О.А. Стаховский А.Э.... №3(11) 2013 / Просмотров: 986
51Особливості розвитку захворюваності на рак сечостатевих органів в Україні після аварії на ЧАЕС
Авторы :Федоренко З.П. Гулак Л.О. Рыжов А.Ю. Горох Э.Л.... №1(9) 2013 / Просмотров: 911
50Особенности нефропротекторной терапии при резекции почки
Авторы :Климчук Л.В. Лесной И.И. Белка Е.Ю. Войленко О.А.... №1(9) 2013 / Просмотров: 1172
41Ускладнення резекції нирки при оперативному лікуванні хворих на нирково-клітинний рак
Авторы :Войленко О.А. Вукалович П.С. Витрук Ю.В. Стаховский А.Э.... №1(9) 2013 / Просмотров: 1110
30Уродинамика илеального артифициального «Double U» мочевого пузыря
Авторы :Стаховский Э.А. Яцина А.И. Войленко О.А. Витрук Ю.В.... №8 (4) 2012 / Просмотров: 553
ЦИТОРЕДУКТИВНАЯ РЕЗЕКЦИЯ ПОЧКИ В ЛЕЧЕНИИ МЕТАСТАТИЧЕСКОГО ПОЧЕЧНО-КЛЕТОЧНОГО РАКАЦиторедуктивная резекция почки в лечении метастатического почечно-клеточного рака
Авторы :Стаховский Э.А. Войленко О.А. Вукалович П.С. Витрук Ю.В.... №8 (4) 2012 / Просмотров: 839

12