Використання методики IMRT при лікуванні раку передміхурової залози методом дистанційної променевої терапії

Котуза І.А.

Променева терапія з модульованою інтенсивністю дози (Intensity-Modulated Radiation Therapy — IMRT) є однією з сучасних методик дистанційної променевої терапії. IMRT використовує велику кількість полів опромінення складної конфігурації з різною інтенсивністю та потужністю

дози, які точно відповідають формі пухлинного вогнища. Таким чином досягається гомогенний дозовий розподіл, який прицільно охоплює весь об’єм пухлини, не пошкоджуючи здорові навколишні тканини.

Мета роботи — порівняти та оцінити дозове навантаження на заплановану ділянку опромінення та здорові прилеглі тканини при застосуванні методики IMRT та 3D-конформної променевої терапії (3D-КПТ).

На базі ВЦРХ КЛ «Феофанія» ДУС пацієнту з раком передміхурової залози (ПЗ) у ІІ стадії (T2N0M0) були розраховані два плани променевого лікування із застосуванням IMRT та 3D-КПТ. В обох планах разова вогнищева доза становила 2,0 Гр, сумарна вогнищева доза — по 76,0 Гр на ПЗ та 50,0 Гр — на лімфатичні вузли малого таза.

При оцінці дозового навантаження на ПЗ виявлено, що за обох способів планування доза становила по 76,0 Гр, на лімфовузли малого таза при 3D-КПТ — у середньому 53,4 Гр, а при застосуванні IMRT — близько 50,7 Гр. Кількість полів при 3D-КПТ — 7, при IMRT — 14. Променеве навантаження на сечовий міхур при 3D-КПТ досягало в середньому 50,1 Гр, при IMRT — в середньому 39,2 Гр. У середньому при 3D-КПТ пряма кишка опромінена дозою 47,1 Гр, при методиці IMRT — 36,4 Гр.

Планування із використанням IMRT має значні переваги перед 3D-КПТ за рахунок зниження променевого навантаження на нормальні тканини та зведення до мінімуму ступеня проявів променевих реакцій. Цю методику можна застосовувати для опромінення пухлин голови, шиї та малого таза.

Підпишіться на нас у соціальних мережах:
Коментарів немає » Додати свій
Leave a comment