Номер №2(14) 2014

Оглавление журнала :   №2(14) 2014

Опухоли кожи, мягких тканей, костей

Лечение больных с микрометастазами меланомы кожи в сторожевых лимфатических узлахЛечение больных с микрометастазами меланомы кожи в сторожевых лимфатических узлах
Авторы :Коровин С.И. Кукушкина М.Н. Паливец А.Ю. Остафийчук В.В.... №2(14) 2014 / Просмотров: 339

Онкоурология

ВПЛИВ РЕЗЕКЦІЇ НА ФУНКЦІОНАЛЬНИЙ СТАН НИРКИ ПРИ НИРКОВО-КЛІТИННОМУ РАКУВплив резекції на функціональний стан нирки при нирково-клітинному раку
Авторы :Войленко О.А. Стаховский А.Э. Котов В.А. Витрук Ю.В.... №2(14) 2014 / Просмотров: 322
14Кишкова пластика в лікуванні ятрогенних пошкоджень сечоводів у хворих онкологічного профілю
Авторы :Стаховский Э.А. Кононенко О.А. Вукалович П.С. Войленко О.А.... №2(14) 2014 / Просмотров: 273

Онкогематология

Химиотерапия солидных опухолей

Экспериментальные исследования, онкоморфология, онкоиммунология

Аналіз цитогенетичних характеристик у хворих на платинорефрактерний рак яєчникаАналіз цитогенетичних характеристик у хворих на платинорефрактерний рак яєчника
Авторы :Дубініна В.Г. Рибін А.І. Лисенко М.А. Кузнецова О.В. №2(14) 2014 / Просмотров: 301

Тезисы

Влияние выбора системы TNM-стадирования на выживаемость при раке желудка
Авторы :Машуков А.А. Биленко А.А. №2(14) 2014 / Просмотров: 354
Індуковані неоад’ювантною терапією зміни клітин раку грудної залози
Авторы :Махортова М.Г. Болгова Л.С. Туганова Т.Н. №2(14) 2014 / Просмотров: 26
Комбіноване лікування хворих на саркому м’яких тканин високого ступеня ризику
Авторы :Остафийчук В.В. Коровин С.И. Паливец А.Ю. Кукушкина М.Н.... №2(14) 2014 / Просмотров: 64
Фактори ризику раку грудної залози у жінок Закарпатської області
Автор :Одошевська О.М. №2(14) 2014 / Просмотров: 28
Неходжкинская лимфома почки
Авторы :Алиева Ю.И. Моисеенко Н.Н. №2(14) 2014 / Просмотров: 1129
Попередні результати лікування хворих на лімфому Ходжкіна проміжної групи ризику
Авторы :Амдиев А.А. Крячок И.А. Титоренко И.Б. Филоненко К.С. №2(14) 2014 / Просмотров: 38
Определение отдаленных опухолевых клеток у больных раком легкого в костном мозгу
Авторы :Басилайшвили С.Ю. Ходак А.С. №2(14) 2014 / Просмотров: 17
Гемодинамическая стабильность при анестезии севофлюраном против пропофола в онкохирургии
Авторы :Белка Е.Ю. Присяжнюк В.Ф. Лесной И.И. Климчук Л.В. №2(14) 2014 / Просмотров: 96
Управляемая урапидилом гипотония: перспективы применения в онкоурологии
Авторы :Белка Е.Ю. Присяжнюк В.Ф. Лесной И.И. Климчук Л.В.... №2(14) 2014 / Просмотров: 81
Доцільність пункційної нефростомії у хворих онкологічного профілю
Авторы :Витрук Ю.В. Кононенко О.А. Стаховский А.Э. Войленко О.А.... №2(14) 2014 / Просмотров: 48
Білки теплового шоку як маркер прогнозу перебігу раку передміхурової залози
Авторы :Возіанов С.О. Григоренко В.М. Данилець Р.О. Вікарчук М.В.... №2(14) 2014 / Просмотров: 65
Ракові стовбурові клітини недрібноклітинного раку легені
Автор :Воробєй Є.А. №2(14) 2014 / Просмотров: 66
Променева діагностика венозного тромбозу при нирково-клітинному раку
Авторы :Головко Т.С. Гаврилюк О.М. Витрук Ю.В. №2(14) 2014 / Просмотров: 28
Застосування електрозварювального та термоструменевого методів при операціях на нирках
Авторы :Головко С.В. Гутверт Р.В. Гончарук В.С. №2(14) 2014 / Просмотров: 20
Застосування черезкатетерної артеріальної емболізації при кровотечі з нижніх сечовивідних шляхів
Авторы :Головко С.В. Кобірніченко А.А. Троїцький І.Л. Савицький О.Ф.... №2(14) 2014 / Просмотров: 31
Магнітно-резонансна томографія в діагностиці колоректального раку
Авторы :Головко Т.С. Смакова М.С. Коровіна А.С. №2(14) 2014 / Просмотров: 41
Досвід виконання лапароскопічно асистованих операцій у хворих з онкогінекологічними захворюваннями
Авторы :Гончарук И.В. Неспрядько С.В. Шептицкий В.В. Воробьева Л.И. №2(14) 2014 / Просмотров: 60
Щодо питання про обсяг біопсії передміхурової залози
Авторы :Довбиш І.М. Міщенко О.М. Губар А.О. Підгайний Ю.Л. №2(14) 2014 / Просмотров: 23
Оцінка рівня метилування генів GHSR і SFRP5 при патологічних процесах ендометрія
Авторы :Запорожан В.М. Марічереда В.Г. Бубнов В.В. Димитрова Н.А. №2(14) 2014 / Просмотров: 44
Біофізичні технології оцінки біоптатів шийки матки при аденокарциномі та плоскоклітинному раку
Авторы :Зелінська Н.В. Пересунько О.П. Єрмоленко С.Б. №2(14) 2014 / Просмотров: 23
Особливості сучасної променевої терапії при лікуванні хворих із пухлинами органів верхніх дихальних шляхів
Авторы :Иванкова В.С. Скоморохова Т.В. Столярова О.Ю. Кротевич М.І.... №2(14) 2014 / Просмотров: 51
Роль генетичних змін генів р53 та МDM2 при нейробластомі
Авторы :Иномистова М.В. Храновська Н.М. Свергун Н.М. Климнюк Г.И.... №2(14) 2014 / Просмотров: 35
Використання теплового потоку в діагностиці раку грудної залози
Авторы :Кіцен А.І. Постевка І.Д. Клименко С.В. №2(14) 2014 / Просмотров: 22
Опыт хирургического лечения первичных опухолей печени у детей
Авторы :Климнюк Г.И. Лукашенко А.В. Ижовский А.Й. Белоконь О.В.... №2(14) 2014 / Просмотров: 65
Реконструктивно-восстановительные вмешательства при местно-распространенных опухолях опорно-двигательного аппарата
Авторы :Ковальчук П.А. Дедков А.Г. Коровин С.И. Бойчук С.И.... №2(14) 2014 / Просмотров: 63
Время появления метастазов как фактор прогноза в лечении пациентов с метастатическим поражением легких остеосаркомой
Авторы :Ковальчук П.А. Кукушкина М.Н. Остафийчук В.В. Бойчук С.И.... №2(14) 2014 / Просмотров: 44
Експресія ERCC1, Ki-67, p53 у хворих на недрібноклітинний рак легені в ІІІ стадії
Авторы :Колесник А.П. Лихачов С.С. №2(14) 2014 / Просмотров: 34
Моніторинг гемостазу при оперативних втручаннях з приводу пухлинних захворювань матки
Авторы :Кривокульський Б.Д. Кривокульський Д.Б. №2(14) 2014 / Просмотров: 44
Гіпертермія як симптом при різних формах раку нирки та верхніх сечовивідних шляхів
Авторы :Литвинець Є.А. Білик І.В. №2(14) 2014 / Просмотров: 147
Доброкачественные и злокачественные новообразования яичника в возрастном аспекте
Авторы :Мариненко С.В. Болгова Л.С. Туганова Т.Н. Ярощук Т.М.... №2(14) 2014 / Просмотров: 33
Вторинні пухлини після лікування лімфом
Авторы :Пастушенко Я.В. Степанишина Я.А. Мартынчик А.В. Филоненко К.С.... №2(14) 2014 / Просмотров: 75
Виживаність хворих на метастатичний нирково-клітинний рак після проведення циторедуктивної резекції нирки
Авторы :Пікуль М.В. Витрук Ю.В. Стаховський Е.О. Кононенко О.А.... №2(14) 2014 / Просмотров: 45
Результати лікування агресивного фіброматозу у дітей
Авторы :Приходько И.О. Климнюк Г.И. №2(14) 2014 / Просмотров: 222
Можливості збереження фертильності у жінок з онкогінекологічними захворюваннями
Авторы :Рекута А.С. Самохвалова О.О. №2(14) 2014 / Просмотров: 28
Зміни мінеральної щільності кісток у хворих на рак передміхурової залози після гормонотерапії
Авторы :Сакало В.С. Черниченко О.А. Левчишин Я.В. Сакало А.В.... №2(14) 2014 / Просмотров: 57
Маленькі пухлини нирки не впливають на функцію нирки
Авторы :Стаховский А.Э. Витрук Ю.В. Пікуль М.В. Кононенко О.А.... №2(14) 2014 / Просмотров: 32
Експресія р53 і bcl-2 та плоїдність клітин раку шлунка
Автор :Таран Л.М. №2(14) 2014 / Просмотров: 27
Морфологічні та імуногістохімічні особливості раннього міхурового заносу
Авторы :Таран Л.М. Скорода Л.В. Кротевич М.С. Цип Н.П.... №2(14) 2014 / Просмотров: 107
Особенности лечения больных хондросаркомой
Авторы :Тихонов В.Г. Волков И.Б. Дедков А.Г. Паливец А.Ю.... №2(14) 2014 / Просмотров: 97
Рак щитовидной железы в Кировоградской области. Анализ основных статистических показателей за 2010–2013 гг.
Авторы :Фёдоров Д.Ю. Ярынич К.В. Ярынич В.И. Прокудина В.В. №2(14) 2014 / Просмотров: 79
Клініко-лабораторні фактори прогнозу токсичності у хворих зі злоякісними пухлинами грудної залози
Авторы :Филоненко К.С. Губарева Г.О. Сивак Л.А. Свергун Н.М.... №2(14) 2014 / Просмотров: 29
Ефективність схем хіміотерапії другої лінії у пацієнтів з рецидивними та рефрактерними формами неходжкінських лімфом
Авторы :Филоненко К.С. Титоренко И.Б. Новосад И.О. Степанишина Я.А.... №2(14) 2014 / Просмотров: 57
Хирургическое лечение новообразований головки поджелудочной железы у детей
Авторы :Щепотин И.Б. Колеснік О.О. Лукашенко А.В. Бурлака А.А.... №2(14) 2014 / Просмотров: 52
Гастрэктомия с бурсэктомией при раке желудка: результаты рандомизированного исследования
Авторы :Щепотин И.Б. Колеснік О.О. Лукашенко А.В. Бурлака А.А.... №2(14) 2014 / Просмотров: 122
Методика формирования эзофагоеюнального анастомоза при гастрэктомии
Авторы :Щепотин И.Б. Колеснік О.О. Лукашенко А.В. Бурлака А.А.... №2(14) 2014 / Просмотров: 64
Аспекты хирургического лечения больных с местно-распространенными формами рака желудка
Авторы :Щепотин И.Б. Колесник Е.А. Лукашенко А.В. Бурлака А.А.... №2(14) 2014 / Просмотров: 52
Результаты хирургического лечения рака ободочной кишки с применением мультимодальной программы быстрого восстановления
Авторы :Щепотин И.Б. Колесник Е.А. Лукашенко А.В. Махмудов Д.Э... №2(14) 2014 / Просмотров: 36
Результаты хирургического лечения нейроэндокринных опухолей толстой кишки
Авторы :Щепотин И.Б. Колесник Е.А. Лукашенко А.В. Махмудов Д.Э... №2(14) 2014 / Просмотров: 45
Лучевая диагностика новообразований поджелудочной железы у детей
Авторы :Щепотин И.Б. Лукашенко А.В. Головко Т.С. Климнюк Г.И.... №2(14) 2014 / Просмотров: 63
Фіброзні зміни анального сфінктера після комбінованого лікування хворих на рак прямої кишки
Авторы :Щепотин И.Б. Колеснік О.О. Грабовий О.М. Кротевич М.С.... №2(14) 2014 / Просмотров: 57
Результати комбінованого лікування хворих на рак дистального відділу прямої кишки ІІ–ІІІ стадії
Авторы :Щепотин И.Б. Колеснік О.О. Иванкова В.С. Столярова О.Ю.... №2(14) 2014 / Просмотров: 53
Вплив променевої терапії на рівень сфінктерозберігаючих операцій у хворих на рак нижньоампулярного відділу прямої кишки
Авторы :Щепотин И.Б. Колеснік О.О. Иванкова В.С. Столярова О.Ю.... №2(14) 2014 / Просмотров: 63
Неоад’ювантна поліхіміотерапія FLEP у мультимодальному лікуванні резектабельних форм раку шлунка
Авторы :Щепотин И.Б. Колеснік О.О. Лукашенко А.В. Бурлака А.А.... №2(14) 2014 / Просмотров: 43
Стратегія лікування резектабельних форм метастатичного раку прямої кишки із синхронним ураженням печінки
Авторы :Щепотин И.Б. Колеснік О.О. Лукашенко А.В. Бурлака А.А.... №2(14) 2014 / Просмотров: 57
Оцінка якості життя пацієнтів після цистектомії з формуванням ортотопічного сечового міхура
Авторы :Яцина А.И. Витрук Ю.В. Стаховський О.Е. Кононенко О.А.... №2(14) 2014 / Просмотров: 90