Клінічний випадок застосування VAC-пов’язки в лікуванні пацієнта з постпроменевою виразкою шкіри

Дєдков С.А., Коровін С.І., Кукушкіна М.М., Остафійчук В.В., Кротевич М.С.

Резюме. Променева терапія є одним з методів лікування пацієнтів зі злоякісними новоутвореннями. Проте радіація може негативно впливати на навколишні здорові тканини, що призводить до таких ускладнень, як постпроменева виразка, до лікування пацієнтів з якою на сьогодні немає єдиного підходу. Одним з методів, який може бути запропоновано, — терапія з використанням негативного тиску (VAC).Ключові слова: клінічний випадок; постпроменева виразка; терапія з використанням негативного тиску.

Одержано 1.07.2022
Прийнято до друку 25.07.2022

DOI: 10.32471/clinicaloncology.2663-466X.45-1.28881

Вступ

Променева терапія (ПТ) є одним з методів лікування пацієнтів зі злоякісними новоутвореннями. Її може бути використано і як самостійний вид лікування, і в комбінації з хірургічним втручанням та хіміотерапією [1]. Проте вплив радіації може негативно позначитися на навколишніх здорових тканинах, що призводить до таких ускладнень, як атрофія шкіри, десквамація (лущення внаслідок відшаровування епітелію), утворення нориці, фіброз м’яких тканин, а також постпроменеві виразки [2, 3].

Шкіра є більш чутливою до ураження іонізуючим випромінюванням (ІВ) порівняно з будь-яким іншим органом, зважаючи на часте її оновлення, яке відбувається приблизно кожні 26 днів. ІВ утворює вільні радикали та реактивні кисневі проміжні сполуки, які призводять до пошкодження ДНК, білків, а також клітинних мембран тканини, що швидко розростаються [4].

Рани, що виникли як ускладнення ПТ і довго не загоюються, є серйозною проблемою сучасної медицини.

На сьогодні немає єдиного підходу до лікування пацієнтів з постпроменевими виразками.

Одним з методів, які можуть бути запропоновані, є терапія з використанням негативного тиску, або NPWT (Negative pressure wound therapy), або VAC (Vacuum Assisted Closure).

Закриття ранових дефектів з використанням VAC-пов’язок — це терапія, спрямована на загоєння ран, яка включає перев’язувальну систему з безперервним або періодичним негативним тиском на поверхню рани.

Сучасні системи VAC з’явилися в 1990-х роках з використанням поліуретанової піни та механічного вакууму, вперше запропонованих Louis Argenta та Michael Morykwas [5]. У 1997 р. перший пристрій було схвалено Управлінням з контролю за харчовими продуктами та лікарськими засобами США (Food and Drug Administration — FDA) [6].

VAC-терапія покращує перебіг усіх стадій ранового процесу: зменшує локальний набряк, як наслідок — сприяє посиленню місцевого кровообігу; знижує рівень мікробного обсіменіння рани; викликає деформацію ранового ложа та зменшення ранової порожнини, що сприяє прискоренню загоєння рани [7]. Так само VAC-терапія зменшує вираженість ранової ексудації, допомагаючи підтримувати вологе ранове середовище, необхідне для нормального загоєння. Усі ці ефекти сприяють підвищенню інтенсивності клітинної проліферації, посилюють у рані синтез основної речовини сполучної тканини та протеїнів [8].

У статті представлено клінічний випадок хірургічного лікування з використанням вакуумної пов’язки пацієнта з постпроменевою виразкою шкіри.

Клінічний випадок

Пацієнт М., 46 років, у 2014 р. звернувся до обласного онкологічного диспансеру за місцем проживання з пухлиною шкіри спини з виразкуванням. У червні 2014 р. було виконано операцію в обсязі широкого висічення пухлини. Навесні 2019 р. відмітив появу рецидиву в післяопераційному рубці, у зв’язку з чим з липня до серпня 2019 р. в умовах обласного онкологічного диспансеру було проведено курс ПТ на ділянку післяопераційного рубця сумарною осередковою дозою 40 Гр, разовою осередковою дозою 2 Гр.

Після закінчення лікування пацієнт відмітив виразку на шкірі в ділянці проведення ПТ. Тривале консервативне лікування не дало ефекту. У липні 2020 р. звернувся до Національного інституту раку зі скаргами на наявність постпроменевої виразки на шкірі спини.

Під час огляду на шкірі спини в ділянці правої лопатки виявлено постпроменеву виразку розмірами 15,0 × 21,0 см. 30.07.2020 р. виконано операцію в обсязі широкого висічення постпроменевої виразки, накладення вакуумної пов’язки на рановий дефект з негативним тиском 100 мм рт.ст. на 7 днів.

Патогістологічний висновок від 05.08.2020 р. № 44416-21/2020: ділянки фіброзно-м’язової тканини частково покриті багатошаровим плоским епітелієм з вираженим акантозом, дискератозом, частково без покривного епітелію з вогнищевою дифузною лейкоцитарною інфільтрацією, поширеним розростанням грануляційної тканини, даних про наявність рецидиву плоскоклітинної карциноми не виявлено (рис. 1, 2).

Рис. 1. Ділянки фіброзно-м’язової тканини, частково покриті багатошаровим плоским епітелієм з вираженим акантозом, дискератозом, частково без покривного епітелію з вогнищевою дифузною лейкоцитарною інфільтрацією
Рис. 2. Поширене розростання грануляційної тканини

07.08.2020 р. пацієнта виписано з наданням рекомендацій щодо консервативного лікування за місцем проживання, повторного звернення до Національного інституту раку через 1 міс для продовження лікування.

Під час повторного звернення 10.09.2021 р. у хворого у ході огляду відмічено рановий дефект шкіри розмірами 14,0 × 20,0 см, виконаний грануляціями (рис. 3). Закриття дефекту місцевими тканинами (переміщеним шкірно-фасціальним клаптем) не було можливим, прийнято рішення про закриття ранового дефекту вільним розчепленим шкірним клаптем.

Рис. 3. Рановий дефект шкіри через 1 міс після операції розмірами 14,0 × 20,0 см, виконаний грануляціями

17.09.2021 р. під ендотрахеальним наркозом із зовнішньої поверхні правого стегна дерматомом взято донорський клапоть, рановий дефект закрито вільним шкірним клаптем (рис. 4), накладено вакуумну пов’язку з негативним тиском 100 мм рт.ст. на 7 днів (рис. 5).

Рис. 4. Рановий дефект, закритий вільним шкірним клаптем
Рис. 5. Вакуумна пов’язка з негативним тиском 100 мм рт.ст.

Після зняття VAC-системи відзначається практично повне приживлення донорського розчепленого клаптя. На момент повторного звернення через 6 міс у пацієнта відмічали повне рубцювання постпроменевої виразки, даних про наявність рецидиву пухлини та трофічних змін не виявлено (рис. 6).

Рис. 6. Післяопераційний рубець через 6 міс після операції

Висновки

Хірургічне лікування з використанням вакуумних пов’язок може бути варіантом вибору при лікуванні пацієнтів з постпроменевою виразкою.

Список використаної літератури

1. Dormand, E. L., Banwell, P. E., & Goodacre, T. E. (2005). Radiotherapy and wound healing. International Wound Journal, 2(2), 112–127. doi: 10.1111/j.1742-4801.2005.00079.x.

2. Marks, J. E., Freeman, R. B., Lee, F., & Ogura, J. H. (1978). Pharyngeal wall cancer: an analysis of treatment results complications and patterns of failure. International Journal of Radiation Oncology — Biology — Physics, 4(7–8), 587–593. doi: 10.1016/0360-3016(78)90179-7.

3. Tang, Y., Shen, Q., Wang, Y., Lu, K., & Peng, Y. (2011). A randomized prospective study of rehabilitation therapy in the treatment of radiation-induced dysphagia and trismus. Strahlentherapie und Onkologie, 187(1), 39–44. doi: 10.1007/s00066-010-2151-0

4. Manna, B., & Cooper, J. S. (2021). Radiation Therapy Induced Skin Ulcer. Treasure Island: StatPearlsPublishing.

5. Dirckx, J. H. (2008). Negative pressure wound therapy. Health Professions Insititure. Retrieved from https://www.hpisum.com/17%20Dirckx%2C%20Wound%20Therapy.pdf.

6. Redefining healing potential in rotator cuff repair (2014). Retrieved from http://www.smith-nephew.com.

7. Жердев, И. И., Горегляд, А. М., Давиденко, П. И., & Васильев А. С. (2014). Вакуум-терапия в лечении обширных огнестрельных ран конечностей. Гострі та невідкладністани у практиці лікаря, 5 (55), 25–27.

8. Bentley, G. (Ed.). (2014). European Federation of National Associations of Orthopedics and Traumatology: 15th EFFORT Congress. London: Springer.

Адреса для листування:
Дєдков Сергій Анатолійович
03022, Київ, вул. Ломоносова 33/43
Національний інститут раку
Е-mail: s_dedkov@ukr.net

Сorrespondence:
Sergiy Diedkov
33/43 Lomonosova str., Kyiv, 03022
National Cancer Institute
Е-mail: s_dedkov@ukr.net

Підпишіться на нас у соціальних мережах:
Коментарів немає » Додати свій
Leave a comment