Інтеграція Національного канцер-реєстру в електронну систему охорони здоров’я

Устінов О.В.

Метою інтеграції є створення єдиного інформаційного середовища у сфері онкології, вирішення задач Національного канцер-реєстру України (НКРУ) на основі даних електронної системи охорони здоров’я (ЕСОЗ).

Зокрема:

 • забезпечення максимально повного та якісного представлення в ЕСОЗ інформації щодо пацієнтів онкологічного профілю з урахуванням сучасних міжнародних вимог щодо реєстрації злоякісних новоутворень;
 • оптимізація процесів ведення електронної медичної документації щодо пацієнтів з онкопатологією;
 • отримання та аналіз онкоепідеміологічної інформації та показників діяльності онкологічної служби;
 • формування державної статистичної звітності (форма № 7 «Звіт про захворювання на злоякісні новоутворення», форма № 35-здоров «Звіт про хворих на злоякісні новоутворення») на основі електронних даних.

Необхідні перші кроки:

 • розширення моделі даних ЕСОЗ елементами опису злоякісних новоутворень, зокрема:
  • топографія та морфологічний тип пухлини відповідно до класифікації International classification of diseases for oncology (ICD-O) 3rd edition;
  • інформація щодо поширення пухлини відповідно до TNM-класифікації (TNM Classification of Malignant Tumors) та стадії на основі TNM для солідних пухлин;
  • інші елементи, визначені в Standard dataset for the European Network of Cancer Registries (ENCR Recommendations 2023) та наразі відсутні в ЕСОЗ;
  • елементи опису розвитку онкологічного захворювання (рецидиви, метастазування тощо);
  • інформація щодо лікарських засобів протипухлинної хіміотерапії, радіологічного лікування, проведених досліджень та їх результатів, суттєвих для клінічної оцінки, визначення потреби в спеціальному лікуванні, включаючи призначення високовартісних медичних інтервенцій та лікарських засобів, відповідності галузевим стандартам (обсяг даних лікарняного канцер-реєстру);
 • нормативне врегулювання використання в медичній практиці України ICD-O-3 та TNM-класифікації (визначення актуальної редакції, обов’язкової для використання; затвердження відповідних класифікаторів);
 • імплементація механізму визначення множинних злоякісних новоутворень на основі електронних медичних записів ЕСОЗ відповідно до International rules for multiple primary cancers (IACR, ENCR, IARC);
 • розробка медичної інформаційної системи (МІС) онкологічного закладу з підтримкою процесів онкологічного обліку (автоматизоване формування кодів Національного класифікатора хвороб НК 026:2021 на основі ICD-O-3; стадіювання на основі TNM; валідація даних на основі рекомендацій «A common data quality check procedure for European cancer registries» (ENCR, 2023); авторизований доступ персоналу регіональних канцер-реєстрів як користувачів ЕСОЗ для виконання своїх функцій);
 • розробка та затвердження інструкцій щодо ведення онкологічної медичної документації в електронній формі (електронні медичні записи щодо онкологічних пацієнтів);
 • організаційне та технічне забезпечення отримання ЕСОЗ інформації щодо причини смерті пацієнта.

За матеріалами unci.org.ua

Підпишіться на нас у соціальних мережах:
Коментарів немає » Додати свій
Leave a comment