Безперервний професійний розвиток у Національному інституті раку

Устінов О.В.

ДНП «Національний інститут раку» як провідний науково-дослідний медичний заклад з онкологічної допомоги у 2022 р. впровадив систему безперервного професійного розвитку (БПР) для лікарів. Центром тестування МОЗ України інституту присвоєно статус провайдера БПР для медичних працівників за напрямками «хірургія», «онкохірургія», «онкологія», «радіологія», «радіаційна безпека», «променева діагностика», «онкогематологія» тощо.

Зокрема, із завідувачкою науково-дослідного відділення хіміотерапії гемобластозів та ад’ювантних методів лікування, професором Іриною Крячок організовано та проведено 2 заходи БПР (семінари), на яких підвищили кваліфікацію більше 40 лікарів.

Відповідно до вимог Постанови КМУ від 14 липня 2021 р. № 725 «Про затвердження Положення про систему безперервного професійного розвитку медичних та фармацевтичних працівників» працівники сфери охорони здоров’я після здобуття вищої освіти та отримання сертифіката лікаря-спеціаліста зобов’язані здійснювати БПР.

Відповідно до наказу МОЗ від 22 лютого 2019 р. № 446 «Деякі питання безперервного професійного розвитку лікарів» (зі змінами) лікарі зможуть проходити навчання щорічно шляхом відвідування заходів БПР (майстер-класів, вебінарів, семінарів, фахових шкіл, конференцій тощо) на базі інституту. Це дасть змогу нашим фахівцям бути активними, конкурентними та отримувати нові навички одразу після появи цих технологій та практик у медичній галузі.

З проходженням таких заходів підвищення кваліфікації лікарю провайдером БПР видається відповідний сертифікат або посвідчення із вказаними годинами навчання та балами БПР. Вимоги до таких сертифікатів врегульовані Центром тестування МОЗ. Усі ці відомості лікарю необхідно буде відобразити у своєму портфоліо для проходження подальшої щорічної атестації.

Нагадуємо, що відповідно до вимог МОЗ України
у 2022 р. для атестації необхідно подати щонайменше 100 балів БПР, отриманих у 2020 та 2021 р.

У 2023 р. для атестації необхідно подати щонайменше 100 балів БПР, отриманих у 2020 і 2021 р., та бали БПР, отримані у 2022 р. Мінімальна кількість балів БПР, яка має бути підтверджена за річний період, у 2022 р. не є обов’язковою.

У 2024 р. для атестації необхідно подати щонайменше 100 балів БПР, отриманих у 2020 і 2021 р., та щонайменше 50 балів БПР, отриманих у 2022 і 2023 р.

У 2025 р. та наступних роках для атестації необхідно подавати щонайменше 50 балів БПР за кожен попередній рік.

Процедуру атестації відповідно до вимог спрощено, лікар не має подавати звіт про професійну діяльність за останні 3 роки. Співбесіду з атестаційною комісією також скасовано.

Лікар повинен надати індивідуальне освітнє портфоліо на 1 сторінку. Бланк освітнього портфоліо вказаний у додатку 2 Порядку проведення атестації лікарів. Щороку лікар записує в освітнє портфоліо своє підвищення кваліфікації та засвідчує його у керівника свого закладу.

Особисте освітнє портфоліо формується лікарем самостійно та подається у відділ кадрів не пізніше 1 березня. Відділ кадрів перевіряє подані дані, аналізує вказану там інформацію і подає до затвердження керівнику закладу (до 18 березня), після узагальнення направляють звіт (кількість осіб), план атестації, проходження підвищення кваліфікації (БПР) та стажування до Департаменту охорони здоров’я в порядку, визначеному відповідним наказом МОЗ України від 18.08.2021 р. № 1753.

Відповідно до поданих звітів лікарям, у яких відсутня мінімальна кількість балів БПР за 2021 або 2022 р., слід пройти підвищення кваліфікації (курси тематичного удосконалення) вже на базі закладу післядипломної освіти.

За матеріалами unci.org.ua

Підпишіться на нас у соціальних мережах:
Коментарів немає » Додати свій
Leave a comment