Продукування інтерферону I типу пухлинними клітинами за умов трансдукції їх рекомбінантними бакуловірусами

Лихова О.О.1, Бездєнєжних Н.О.1, Семесюк Н.І.1, Адаменко І.1, Захарук О.О.2

Метою даної роботи було дослідження синтезу і продукування інтерферону I типу (ІФН) в клітинах лінії ММ-4 та J774, транс­дукованих рекомбінантними бакуловірусами (рБВ).

Визначено особливості експресії ендогенного та рекомбінантного ІФН у клітинах меланоми та макрофагоподібних клітинах.

Проведено культивування клітин, рБВ, визначення синтезу і продукування ІФН біологічним та імуноцитохімічним методами. Об’єктом дослідження були клітини меланоми В16 (лінія ММ-4) та макрофагоподібні клітини (лінія J774).

При дослідженні продукування ІФН in vitro клітинами ММ-4, трансдукованими рБВ, виявлено в цитоплазмі синтез та продукцію ІФН лише в клітинах, трансдукованих рБВ/ІФН (30 000 МО/мл). Трансдукція макрофагоподібних клітин лінії J774 будь-яким типом рБВ при МОІ 50 БУО/кл індукувала невисокий рівень ендогенного ІФН (75 МО/мл), незалежно від типу БВ.

Отримані дані свідчать, що в клітинах меланоми рБВ з геном ІФН не індукує ендогенний ІФН, однак вони можуть активно продукувати значний рівень рекомбінантного білка. У прототипі імунокомпетентних клітин (макрофагоподібних) лінії J774 рБВ, незалежно від виду рекомбінантного гена, індукує продукцію ендогенного ІФН I типу.

Підпишіться на нас у соціальних мережах:
Коментарів немає » Додати свій
Leave a comment