Номер Т. 10, № 3-4 (39-40)

Заклад :   ДУ «Український НДІ медичної реабілітації і курортології МЗ України»