Номер Т. 10, № 1-2 (37-38) 2020

Заклад :   ДУ «Український НДІ медичної реабілітації і курортології МЗ України»