Номер Т. 9, № 4 (36) 2019

Автор :   Кіркілевський С.І.

Результати стентування хворих на рак верхніх та середніх відділів стравоходу
Автори: Кіркілевський С.І. Крахмальов П.С. Фридель Р.І. Т. 9, № 2 (34) 2019 / Переглядів: 505
Сучасні підходи до неоад’ювантної терапії хворих на рак стравоходу
Автори: Кіркілевський С.І. Фридель Р.І. Крахмальов П.С. Кондрацький Ю.Н. №3(19) 2015 / Переглядів: 1601
Безпосередні результати застосування доопераційної хіміопроменевої терапії з внутрішньоартеріальним введенням цитостатиків
Автори: Фридель Р.І. Кіркілевський С.І. Супруненко О.О. Крахмальов П.С.... №2(18) 2015 / Переглядів: 752
Сучасні підходи до лікування раку стравоходу
Автори: Кондрацький Ю.Н. Кіркілевський С.І. Зайцев С.Л. Крахмальов П.С.... №3(15) 2014 / Переглядів: 2822
Антирефлюксная методика формирования ручного гастроэзофагеального анастомоза после проксимальной резекции желудка
Автори: Щепотін І.Б. Колеснік О.О. Кіркілевський С.І. Лукашенко А.В.... Дата: 2014-08-14 / Переглядів: 90
Хирургическое лечение больных злокачественными новообразованиями пищевода
Автори: Кіркілевський С.І. Крахмальов П.С. Кондрацький Ю.Н. Крахмальов С.Н.... №2(10) 2013 / Переглядів: 13435
Комбинированный торакоабдоминальный доступ — метод выбора при операциях по поводу рака желудка с распространением на пищевод
Автори: Ганул В.Л. Кіркілевський С.І. Кондрацький Ю.Н. Зайцев С.Л.... №1(9) 2013 / Переглядів: 2017
Восстановление пассажа пищи у больных с распространенным кардиоэзофагеальным раком
Автори: Кіркілевський С.І. Кондрацький Ю.Н. Притуляк С.М. №7 (3) 2012 / Переглядів: 3054
Необходимость и выбор неоадъювантной терапии у больных раком пищевода
Автори: Ганул В.Л. Кіркілевський С.І. Крахмальов С.Н. Кондрацький Ю.Н.... №6 (2) 2012 / Переглядів: 3570
Лікування хворих на рак верхньої третини стравоходу
Автори: Кондрацький Ю.Н. Ганул В.Л. Кіркілевський С.І. Зайцев С.Л.... №4 (4) 2011 / Переглядів: 3960
Комбіноване лікування кардіоезофагеального раку
Автори: Кондрацький Ю.Н. Кіркілевський С.І. Крахмальов П.С. Крахмальов С.Н.... Специальный выпуск I (2011) / Переглядів: 5558