Ключове слово :   первинна медіастинальна В-великоклітинна лімфома