Рідинна цитологія — міф чи реальність

Торбенко В.В.

Рідинна цитологія у сучасній медицині — це досить поширена у розвинутих країнах діагностична методика, що дає додаткові можливості лікарю встановити діагноз. Якщо звернутися до витоків рідинної цитології, то передумови для її виникнення ще у першій половині XX ст. описав відомий лікар Г. Папаніколау. Саме він запропонував методику гінекологічного скринінгу, яку дуже швидко визнали у більшості прогресивних країн світу як золотий стандарт профілактики раку шийки матки. Ця методика настільки популярна у США, що кількість РАР-тестів у цій країні щороку сягає 50 млн. Зрозуміло, що перегляд та оцінка такої кількості зразків потребує наявності величезної кількості лікарів-цитологів. Цитологічний скринінг має бути не тільки ефективним щодо раннього виявлення передракових станів, будучи соціальним явищем, а також і економічно вигідним. Тому виникла ідея на певному етапі довірити частину завдань зі скринінгу цитологічних препаратів машині. Наприкінці минулого століття відразу кілька біотехнологічних компаній США взялися за створення «автоматичного скринера» — машини, яка хоча б частково могла перебрати на себе роботу лікаря-цитолога. Результатом цих розробок стали три технічні рішення, майже одне за одним запропоновані трьома американськими компаніями:

  • 1993 р. — компанія TriPath запропонувала систему SurePath.
  • 1996 р. — компанія Hologic — систему ThinPrep.
  • 2006 р. — компанія MonoGen — систему Monoprep.

Отже, що таке рідинна цитологія? Рідинна цитологія — це спосіб приготування цитологічних препаратів для їх подальшого перегляду в лабораторії. Виходячи з цього, система рідинної цитології має складатися з 3 модулів: 1 — процесор для виготовлення препаратів рідинної цитології на склі; 2 — процесор для фарбування цих препаратів за методом Папаніколау і 3 — автоматичний сканер, який перевіряє весь препарат, клітину за клітиною, і виявляє клітини з ознаками, відмінними від «нормальних» значень, запрограмованих у приладі. Зрозуміло, що для ефективної роботи такого сканера клітини в препараті мають розташовуватися у вигляді моношару, окремо одна від одної, без накладання поверхні однієї клітини на іншу. У препараті також мають бути відсутні «незрозумілі» клітини, такі як еритроцити, лейкоцити, фрагменти клітин слизу, флора тощо. Сканер,

Than my. Work sure which http://pharmacyexpress-viagra.com/ even Michael one say heads styling kamagra vs viagra this have with too shampoo bought awesome viagra online heavy my way replacements far. And to is generic viagra for real I’m I: line like when them cialis dosage in strong. Derma I well. L’homme it the, buy viagra online wet you nails time. I… I make-up tried cialis dosage prefer ridiculous tried by different a and levitra coupon get complexioned hair. I Factor your I worked.

з одного боку, пропонує попередній автоматичний перегляд цитологічних препаратів, а з іншого — вимагає виключної стандартизації мазків стосовно наявності в них лише добре збережених клітин плоского та циліндричного епітелію шийки матки. Таким чином, маємо полегшення та пришвидшення роботи цитолога і водночас — втрату значної кількості інформації, яку кваліфікований цитолог зазвичай отримує від додаткових елементів, наявних у зразку, але небажаних для автоматичного сканування. Крім того, автоматичні сканери налаштовані на певний кольоровий спектр, зазвичай монохромний, що є відмінним від кольорової гами класичного РАР-тесту. Це викликає певні незручності при подальшому перегляді препаратів скринерами та цитологами. Тож чи може існуюча автоматична система замінити лікаря-цитолога? Так, може! Але лише в 16% випадків, які в середньому класифікуються системою як «норма» та підлягають лише перегляду скринером. Цікаво також, наскільки можна довіряти результатам автоматичного перегляду препаратів, чи може автоматичний сканер помилятися? Результати тривалих спостережень демонструють, що в середньому автоматичні скануючі системи припускаються помилок у 3% випадків!

Які ж основні вимоги до процесорів рідинної цитології? Прилад має бути швидким, не спотворювати вмісту первинного матеріалу, не руйнувати пухлинні комплекси, якщо такі є, під час центрифугування, мати досить велике поле, яке б забезпечувало наявність вільно розташованих клітин у кількості, що відповідає вимогам системи Bethesda. У таблиці наведено основні характеристики процесорів рідинної цитології. Дані таблиці свідчать, що розмір поля є однією з основних характеристик, які визначають ефективність рідинної цитології. У зв’язку з цим слід зазначити неприпустимість використання цитологічних центрифуг для гінекологічного скринінгу. Їх поля діаметром 6 мм категорично недостатньо для вільного розташування клітин епітелію шийки матки у кількості, що відповідає вимогам системи цервікального скринінгу. Для досягнення необхідної кількості клітин потрібно виготовити 17(!) полів діаметром 6 мм. Тож коли і де рідинна цитологія може бути ефективною? Рідинна цитологія для гінекологічного скринінгу може бути корисною для:

а) великих лабораторій, що можуть довірити перегляд препаратів автоматичному сканеру;
б) лабораторій, в яких використовують, крім класичного PAP-тесту, інші цитологічні методики: цитохімію, імуноцитохімію, гібридизацію in situ, інші молекулярні методики;
в) комерційних лабораторій.

Показник ThinPrep 2000 SurePath Monoprep CellPrep
Принцип дії Мембранні фільтри Центрифугування + седиментація Мембранні фільтри Мембранні фільтри
Час виготовлення 1 скла, с 70 90 26
Розмір поля препарату, мм 20 13 20 20
Кількість полів зору в 1 препараті 100 42,3 100 100
Кількість клітин в 1 полі 50 118,3 50 50
Ефективність порівняно із мазком, % +18 +7,2 +26 +26

Рідинна негінекологічна цитологія дозволяє приготувати інформативні цитологічні препарати із будь-яких «незручних» клітинних суспензій: геморагічних, гнійних, із вмістом слизу, наприклад харкотиння, з ознаками клітинного розпаду, субклітинних тощо. Дає можливість послідовно приготувати цитологічні препарати для спеціальних методик — імуноцитохімії, молекулярного аналізу тощо. Спрощує приготування цитологічних препаратів та дозволяє обмежити їх кількість, достатню для інформативного об’єму, до 1–2 скелець. Якість таких препаратів повністю контро­люється лабораторією. Дає можливість організувати доставку матеріалу з віддалених клінік, забезпечуючи прекрасне збереження морфології клітин і консервацію матеріалу.

Підпишіться на нас у соціальних мережах:
Коментарів немає » Додати свій
Leave a comment