Вплив міжклітинної взаємодії та прозапальних цитокінів на експресію маркерів епітеліально-мезенхімального переходу в клітинах раку грудної залози

Семесюк Н.І., Бездєнєжних Н.О., Лихова О.О., Дошин І.

Метою дослідження було створення модельної мультиорганної клітинної системи in vitro для дослідження модифікації імунофенотипічних характеристик пухлинних клітин раку грудної залози (РГЗ) при їх взаємодії зі стромальними клітинними елементами і прозапальними цитокінами (фактор некрозу пухлин — ФНП).

Визначення змін в експресії білкових маркерів епітеліально-мезенхімального переходу (ЕМП), стовбурових пухлинних клітин і лікарської стійкості (Е-кадгерин, віментин — Vim, Slug, CD44, TopoIIα) в пухлинних клітинах T-47D при їх взаємодії зі стромальними клітинами.

У дослідженні використано культивування клітин, імуноцитохімічний та статистичний аналіз.

При культивуванні клітин T-47D з пухлинними стромальними клітинами зі збереженням гуморальної їх взаємодії відзначали появу Vim+ T-47D-клітин та зменшення кількості Е-кадгерин+, підвищення експресії Slug, повну інгібіцію експресії TopoIIα і збільшення кількості CD-44+. ФНП зменшував кількість Е-кадгерин+ і TopoIIα+ T-47D-клітин як в ізольованих лунках, так і ко-культурах.

Такі зміни фенотипічних характеристик T-47D-клітин свідчать про суттєвий вплив як стромальних клітин, так і факторів, які вони продукують, на пухлинні клітини з запуском програми ЕМП, що асоціюється з набуттям клітинами більш агресивних характеристик та підвищенням їх метастатичного потенціалу.

Підпишіться на нас у соціальних мережах:
Коментарів немає » Додати свій
Leave a comment