Порівняльний аналіз впливу високих та низьких доз хіміопрепаратів різних класів на фенотипові властивості пухлинних клітин in vitro

Бездєнєжних Н.О., Шифрін К., Семесюк Н.І., Лихова О.О.

Проведено порівняльний аналіз впливу високих та низьких доз (<10–20 разів) хіміопрепаратів (ХП) на фенотипові властивості пухлинних клітин раку грудної залози (клітини лінії MCF-7) та раку легені людини (А-549).

Визначено зміни білків адгезії (Е-кадгерин), системи репарації ERCC1, транскрипційного фактора епітеліально-мезенхімального переходу SLUG та біологічні особливості клітин після дії ХП у різних дозах.

У дослідженні застосовано методи культивування клітин, імуноцитохімічний аналіз, статистичний аналіз.

Встановлено, що після дії флуороурацилу (ФУ) відбувається дозозалежне зниження колонієутворення клітин MCF-7 у напіврідкому агарі. Вінорельбін (ВР) у низьких дозах не впливає, а у високих — підвищує колонієутворення на 20–30%. Отримані результати корелюють зі збільшенням кількості SLUG+- та зменшенням Е-кадгерин+-клітин після дії високих доз ВР як у MCF-7, так і А-549, що також свідчить про набуття ними інвазивних властивостей, при цьому застосування низьких доз, навпаки, веде до зменшення SLUG+- та збільшення кількості Е-кадгерин+-клітин в обох культурах відносно контролю. При дії ФУ не виявлено змін маркерів епітеліально-мезенхімального переходу, тоді

як кількість клітин з експресією ERCC1 суттєво зменшується після застосування препарату в високих дозах; при цьому встановлено, що ВР не впливає на кількість ERCC1+-клітин.

Ефект впливу ХП на фенотип пухлинних клітин суттєво змінюється залежно від дози препарату. Зокрема, встановлено, що високі дози деяких лікарських засобів можуть призводити до селекції клонів з більш злоякісними властивостями.

Підпишіться на нас у соціальних мережах:
Коментарів немає » Додати свій
Leave a comment