Волюмометрія як незалежний прогностичний фактор при індукційній хіміотерапії у дітей з нейробластомою високого ризику

Головко Т.С., Лаврик Г.В., Халілеєв О.О., Шайда Е.В., Павлик С.В. , Іжовський О.Й.

У дітей із нейробластомою високого ризику зменшення об’єму первинної пухлини в початкову фазу індукційної хіміотерапії є індикатором ранньої пухлинної відповіді. Оцінюючи ступінь редукції у таких дітей, з великою імовірністю можна передбачити наслідки.

Мета дослідження — підвищити ефективність моніторингу лікування пацієнтів із нейробластомою високого ризику.

Проведено ретроспективну оцінку променевих досліджень 39 пацієнтів з нейробластомою високого ризику за 2008–2013 рр. (23 хлопчиків і 16 дівчаток; 1,4 : 1). Усі діти у віці >1 року, середній вік — 3,2 року. Виконували комп’ютерну томографію/магнітно-резонансну волюметрію. Об’єм первинної пухлини вимірювали двічі: перший раз при стадіюванні, а другий — при оцінці первинної відповіді після 2 або 3 циклів хіміотерапії. Отримані дані порівнювали з результатами первинної відповіді.

У 30 (76,9%) дітей одержано позитивний результат (повна ремісія чи стабілізація). У 9 (23,1%) пацієнтів виявлено  прогресування. Якщо об’єм пухлини зменшувався ≤40% від первинного, такий результат вважали слабкою відповіддю. Якщо ж показники були вищими,  таку відповідь на хіміотерапію вважали гарною. У 30 дітей зареєстровано значне зменшення об’єму пухлини, згідно з критеріями RECIST — повну відповідь на отриману хіміотерапію, тривалий безрецидивний період.

Отримані результати дозволяють зробити висновок: ступінь редукції об’єму первинної пухлини у початкову фазу індукційної хіміотерапії є індикатором ранньої пухлинної відповіді, а також незалежним прогностичним фактором у дітей із нейробластомою високого ризику.

Підпишіться на нас у соціальних мережах:
Коментарів немає » Додати свій
Leave a comment