Магнітно-резонансна томографія в діагностиці колоректального раку

Головко Т.С., Смакова М.С. , Коровіна А.С.

Мета дослідження — підвищити ефективність променевої діагностики колоректального раку шляхом використання магнітно-резонансної томографії (МРТ) під час первинного обстеження пацієнтів і моніторінгу перебігу захворювання.

Проведено МРТ із внутрішньовенним контрастним підсиленням у 45 пацієнтів з попереднім діагнозом утворення прямої (сигмоподібної) кишки. Попередньо всім виконано фіброколоноскопію з подальшою прицільною біопсією. 38 пацієнтам із гістологічно підтвердженим діагнозом колоректальної аденокарциноми проведено передопераційний курс променевої терапіїі, далі — конт­рольну МРТ для виявлення часткового або повного регресу. У 25 пацієнтів цієї групи виконано оперативне втручання, а в післяопераційний період з метою виявлення рецидиву — МРТ.

При МРТ-дослідженні 38 (100%) випадків гістологічно підтвердженого колоректального раку у всіх пацієнтів відзначали циркулярне нерівномірне потовщення стінок прямої кишки зі стенозомією просвіту. У 28 (74%) з них виявлено пухлинну інвазію мезоректальної жирової клітковини, а у 13 (34%) пацієнтів — інфільтрацію прилеглих органів, фасцій і м’язів. У 10 (25%) хворих ознак інвазії не відзначено. З 38 (100%) пацієнтів у 21 (55%) діагностовано метастазування: у 13 (35%) — у регіонарні лімфовузли та у 8 (20%) — в кістки. Після курсу променевої терапії у 1 хворого зареєстровано повний регрес (зменшення пухлини на 100%), у 15 — частковий регрес (пухлина зменшилася більш ніж на 50%), у 20 — стабілізацію процесу (регрес до 50%) та у 2 — негативну динаміку (прогресування більше ніж на 25%). У 28 пацієнтів проведено оперативне втручання. При моніторингу перебігу захворювання у 5 (13%) пацієнтів виявлено рецидив. У 7 (16%) хворих ще при первинному огляді — позаорганні та урогенітальні утворення з поширенням на стінку кишки ззовні.

МРТ є високоінформативним методом променевої діагностики колоректального раку, надає можливість визначити ступінь поширення процесу, оцінити ефективність проведеного лікування і вчасно виявити рецидив.

Підпишіться на нас у соціальних мережах:
Коментарів немає » Додати свій
Leave a comment