Досвід застосування магнітотермії в паліативному лікуванні хворих на рак грудної залози з метастазами у печінці

Кліманов М.Ю.

Проліковано 104 хворих на рак грудної залози (РГЗ) з метастазами у печінці у віці від 28 до 67 років (у середньому 57,42±1,28 року). Застосовували клініко-гематологічні, цитологічні, морфологічні, гістологічні, імуногістохімічні, рентгенологічні, молекулярно-генетичні, статистичні методики та оцінку якості життя за шкалою Карновського, за допомогою опитувальника EQ-5D. Методом рандомізації хворих поділено на 2 групи: основну становили 54 пацієнтки, які отримували хіміотерапію та магнітотермію за схемами FAC або ТС, конт­рольну — 50 хворих, у яких застосовували тільки хіміотерапію.

Часткову регресію частіше відзначали у хворих основної групи порівняно з контрольною — 15,9±1,3 та 4,0±0,6% відповідно (χ2= 13,370; р<0,01). Стабілізації процесу досягнуто у 32 (60,38±6,1%) пацієнток основної та 19 (38,0±6,2%) — контрольної групи (р<0,05). Прогресування визначено у 13 (24,53±3,1%) основної та 29 (58,0±3,4%) хворих конт­рольної групи. Загальна ефективність лікування у хворих основної групи становила 75,85%, а контрольної — 42,0%, тобто була вищою на 33,85% у групі пацієнток, які отримували поліхіміотерапію з магнітотермією (χ2=12,182; р<0,01). Після закінчення лікування загальний стан повністю нормалізувався, покращився та став відповідати 100% за Карновським у 14 (25,92%) хворих і в цілому поліпшився ще у 19 (35,18%).

Застосування магнітотермії достовірно поліпшує результати лікування хворих на РГЗ із метастазами у печінці (χ2=12,182; р<0,01). Кількісна оцінка статусу здоров’я хворих основної групи, за даними опитувальника EQ-5D, після лікування збільшилася на 5,3%, а в контрольній — зменшилася на 12,1%. Отже, якість життя хворих на РГЗ з метастазами у печінці, які в комплексному лікуванні отримували магнітотермію, була кращою на 17,4%.

Підпишіться на нас у соціальних мережах:
Коментарів немає » Додати свій
Leave a comment