Зв’язки між вмістом нуклеїнових кислот у ядрах клітин нирково-клітинного раку та ступенем його диференціювання за Fuhrman

Перепьолкіна І.В.

Одним з найважливіших напрямів у сучасній онкоморфології є визначення прогностичних факторів, які дозволяють обрати оптимальну тактику лікування та забезпечити її високу ефективність. На сьогодні встановлення ступеня диференціювання нирково-клітинного раку (НКР) засновано на системі ядерної градації за Fuhrman, яка враховує розміри ядер та стан ядерець, її часто застосовують як самостійний прогностичний фактор у клінічній практиці. Однак численні спостереження свідчать, що достовірність такого підходу є незадовільною. У зв’язку з цим використовують додаткові фактори прогнозу. Триває пошук інших показників, які можуть забезпечити високу достовірність прогнозу НКР.

Мета роботи — встановити зв’язки між вмістом нуклеїнових кислот у ядрах клітин та ступенем диференціювання НКР за Fuhrman, а також можливість використання цього показника при прогнозуванні НКР.

Дослідження були проведені на матеріалі, вилученому при оперативному втручанні у 70 пацієнтів зі світлоклітинним типом НКР різного ступеня диференціювання (Fuhrman I–IV).

У НКР, у міру наростання проявів дедиференціювання, відбувається підвищення середнього вмісту ДНК у пухлинних клітинах, а клітинний спектр зміщується у бік клітин з більшим вмістом ДНК у ядрах, що веде до зростання рівня клітинної гетерогенності пухлин. Показано, що кореляція між сумарним вмістом нуклеїнових кислот у ядрах пухлинних клітин та їх розмірами наближається до одиниці. Якщо збільшується вміст ДНК у ядрі, то вміст у ньому РНК зменшується. Останнє може свідчити про відносне зниження метаболічної активності поліплоїдних клітин і, відповідно, зменшення їхньої життєздатності. Це твердження вступає у певне протиріччя з трактуванням ступеня злоякісності НКР за Fuhrman. Також показано, що для з’ясування достовірного показника рівня диференціювання/плоїдності необхідним є визначення параметрів не менше ніж 300 пухлинних клітин.

Таким чином, планіметричні, а також полоідометричні параметри можуть бути критеріями, які підвищують точність оцінки властивостей НКР, та виступати як додаткові критерії для підвищення достовірності прогнозу.

Підпишіться на нас у соціальних мережах:
Коментарів немає » Додати свій
Leave a comment