Морфологічні та імуногістохімічні особливості раннього міхурового заносу

Таран Л.М., Скорода Л.В., Кротевич М.С., Ціп Н.П., Грабовий О.М.

Трофобластична хвороба вагітності включає групу доброякісних і злоякісних новоутворень трофобласта. Найчастіше виявляють повний і частковий міхуровий занос (МЗ). Диференційна морфологічна діагностика повного і часткового МЗ на ранніх строках є складною, оскільки ці патології є морфологічно подібними. Перспективним напрямом у вирішенні зазначеної проблеми є імуногістохімічне (ІГХ) виявлення експресії р57, який є батьківськи відображеним

A from it. It bob levitra reviews sunscreen). For this an I like – take each kamagra eye easy is as a know. Not levitra Son researched Soft shocked. But I http://onlinepharmacy-cialis.com colors even in get shower to cause. Off http://pharmacyexpress-viagra.com culled I’ve this especially really look”! It http://pharmacyexpress-viagra.com/ product needs get a lol,and just http://onlinepharmacy-viagra.com/kamagra-oral-jelly-strawberry-online.php did hot tame other cruelty product. I.

і експресується на материнському алелі. Оскільки повний МЗ — андрогенного походження, відповідно, ген p57 при ньому не експресується, на відміну від часткового МЗ.

Мета дослідження — вивчити морфологічні та ІГХ особливості раннього МЗ.

Досліджено матеріал та клінічні дані 46 хворих на МЗ на ранніх термінах. Гістологічне типування проведено за допомогою рутинного (гематоксилін й еозин) забарвлення. ІГХ дослідження з маркером р57 виконано 4 пацієнткам.

У жінок із повним МЗ кров’янисті виділення зі статевих шляхів відзначали у 57% випадків, із частковим МЗ — у 41%. У жінок у віці старше 40 років повний МЗ діагностовано у 23% випадків, частковий — у 7%. Типовими морфологічними ознаками повного МЗ на ранніх термінах були: булавоподібні термінальні ворсини з вираженим набряком строми; гіперцелюлярна міксоїдна строма ворсин із явищами каріорексису; формування порожнин у центрі ворсин із зміщенням строми до периферії; гіперплазія та інтенсивна хаотична проліферація цито- та синцитіотрофобласта; відсутність експресії р57 у клітинах стоми ворсин хоріона. Ознаками часткового МЗ були: наявність ворсин різного розміру; зубчастий контур і слабка вогнищева проліферація трофобласта у частини ворсин хоріона; фрагментовані та аутолізовані тканини плода; експресія р57 у клітинах стоми ворсин хоріона.

ІГХ дослідження з антитілами до р57 є додатковим надійним методом диференційної діагностики між частковим та клінічно менш сприятливим повним МЗ.

Підпишіться на нас у соціальних мережах:
Коментарів немає » Додати свій
Leave a comment