Особливості загальноморфологічної та імуногістохімічної діагностики міхурового заносу

Таран Л.М.

Диференційна діагностика повного і часткового міхурового заносу, яка є вкрай важливою для вибору правильної тактики лікування, може викликати значні труднощі. Повний міхуровий занос виникає при однобатьківській дисомії, коли з невідомих причин відбувається втрата материнських генів і дублювання батьківського гаплоїдного геному. Іноді повний міхуровий занос буває викликаний заплідненням без’ядерної яйцеклітини двома сперматозоїдами. Ембріон гине на ранніх стадіях розвитку, до встановлення плацентарного кровообігу. Неповний міхуровий занос викликаний триплоїдією в результаті запліднення яйцеклітини двома сперматозоїдами (диспермією) із затримкою гаплоїдного набору материнських хромосом. Клітини концептуса містять один гаплоїдний набір материнських і диплоїдний набір батьківських хромосом. Плід гине до 10 тиж внутрішньоутробного розвитку.

На сьогодні, крім загального морфологічного дослідження при міхуровому заносі, золотим стандартом є застосування імуногістохімічного методу, що відображено в рекомендаціях ВООЗ. Імунофенотип міхурового заносу симулює нормальну плаценту з різними рівнями експресії маркерів у різних клітинах трофобласта. Цитотрофобласт зазвичай позитивний на кератини і CD10, але негативний на хоріонічний гонадотропін, інгібін і HPL, а клітини синцитіотрофобласта яскраво позитивні на хоріонічний гонадотропін, плацентарний лактоген лужної фосфатази (PLAP), інгібін і CD10, але слабопозитивні на HPL. Останнім часом особливу увагу привертає маркер р57 — ген, який батьківськи відображений і експресується на материнському алелі. Оскільки повний міхуровий занос — батьківського походження, відповідно, ген p57 не експресується в стромальних клітинах ворсин, на відміну від цитотрофобласта і стромальних клітинах часткового міхурового заносу. Однак при морфологічній оцінці експресії р57 потрібно враховувати, що в повному міхуровому заносі позитивне забарвлення децидуальної тканини і місця імплантації проміжного трофобласта є сприятливим внутрішнім контролем р57. Також чітке ядерне забарвлення з p57 буде наявне і в тканині нормальної плаценти. Таким чином, p57 може слугувати надійним маркером для диференційної діагностики повного міхурового заносу.

Підпишіться на нас у соціальних мережах:
Коментарів немає » Додати свій
Leave a comment