Передопераційна хіміопроменева терапія в лікуванні хворих на рак стравоходу

Фридель Р.І.

Лікування раку стравоходу є однією з найбільш складних проблем сучасної онкології, а результати лікування хворих з цією патологією залишаються незадовільними.

Мета роботи — поліпшити результати лікування хворих на рак стравоходу за рахунок передопераційної променевої терапії, поєднаної з внутрішньоартеріальною та системною хіміотерапією.

Нами проаналізовано результати радикального лікування 1173 хворих на рак стравоходу, які лікувалися у відділенні пухлин органів грудної порожнини з 1977 по 2014 р. З них 343 пацієнтам (контрольна група) проведено тільки хірургічне лікування (операції типу Льюїса і Гарлока). 713 хворих отримали перед оперативним втручанням курс променевої терапії в разовій вогнищевій дозі 2,4–3 Гр до сумарної вогнищевої дози 30 Гр (основна 1-ша група). 117 пацієнтам, крім вищеописаної променевої терапії, проводили також цикли неоад’ювантної поліхіміотерапії, причому з них 83 особам (основна 2-га група) цитостатики вводили внутрішньоартеріально, а 34 (основна 3-тя група) — внутрішньовенно.

За даними Національного канцер-реєстру, проведено аналіз 1-, 3- і 5-річної виживаності хворих. 1-річна виживаність (%) в контрольній і основних 1-й, 2-й і 3-й групах становила 57,6±2,8; 59,1±1,9; 70,37±6,21 і 65,2±6,34% відповідно; 3-річна — 28±2,6; 40,1±1,9; 51,8±6,8 і 42,5±6,89% відповідно; 5-річна
(в контрольній і основній 1-й групі) — 24,6±2,4 і 37,7±1,9% відповідно. Об’єм життє­­здатних пухлинних тканин у групі променевої терапії та операції становив 46,5%, променевої терапії + внутрішньовенної поліхіміотерапії + операції — 39,2%, променевої терапії + внутрішньоартеріальної поліхіміотерапії + операції — 26,2%.

Результати проведеного дослідження дають можливість зробити висновок про доцільність застосування перед­операційної променевої терапії у хворих на рак стравоходу. Поєднання променевої та внутішньоартеріальної хіміотерапії перед операцією дозволяє значно поліпшити віддалені результати лікування хворих на рак стравоходу.

Підпишіться на нас у соціальних мережах:
Коментарів немає » Додати свій
Leave a comment