Клінічні випадки лікування кісткового ураження при раку грудної залози та передміхурової залози (радіонуклідна терапія)

Даниленко В.В., Сукач Г.Г., Солодянникова О.І., Саган Д.Л.

Резюме. Мета дослідження — підвищити ефективність лікування та визначити місце радіонуклідної терапії самарієм (153Sm) оксабіфором в лікуванні метастатичного ураження кісток при злоякісних пухлинах різної локалізації. Об’єкт та методи. Результати лікування за допомогою 153Sm оксабіфору.120 хворих з первинними пухлинами передміхурової залози та грудної залози і метастатичним ураженням кісток. До групи спостереження увійшли 75 пацієнток з раком грудної залози і 45 пацієнтів з раком передміхурової залози. Результати. До призначення радіонуклідної терапії всі пацієнтки з раком грудної залози одержували хіміотерапевтичне лікування, бісфосфонати та гормони. Вираженість болю в кістках зменшувалася під впливом протипухлинних препаратів, однак ступінь зменшення больового синдрому з часом знижувався. У всіх хворих на рак передміхурової залози спостерігався больовий синдром, який потребував збільшення кількості знеболювальних препаратів. Причиною призначення радіонуклідної терапії стало збільшення вираженості больового синдрому та кількості прийомів знеболювальних препаратів. З метою знеболення та профілактики переломів і подальшого метастатичного прогресування в кістках хворим за показаннями призначалася терапія 153Sm. Діагностичне сканування проводили через 3-4 міс після лікування 153Sm. У 75% відмічено зменшення больового синдрому, зниження функціональної активності метастатичних вогнищ (нижчий відсоток накопичення радіоактивного фармацевтичного препарату та у 48% пацієнтів зменшувалася кількість вогнищ ураження в кістках. Висновки. Доведено, що радіонуклідна терапія з 153Sm оксабіфором може бути застосована в комплексному лікуванні метастатичного ураження кісткової системи при злоякісних пухлинах різної локалізації. 153Sm оксабіфор характеризується високим рівнем накопичення радіоактивного фармацевтичного препарату у метастатичному вогнищі при мінімальних побічних ефектах.

Одержано: 27.05.2020

Прийнято до друку: 03.07.2020

DOI: 10.32471/clinicaloncology.2663-466X.37-1.26931

Вступ

Сучасні методи лікування кісткових метастазів включають радіочастотну абляцію, променеву терапію, хірургію, за наявності одиничних вогнищ метастазування, хіміо-, гормоно-, радіонуклідну терапію, введення бісфосфонатів при дифузному множинному ураженні скелета. Однак навіть на тлі комплексного застосування доступних терапевтичних модальностей нерідко спостерігається прогресування метастатичного процесу і посилення больового синдрому. У зв’язку із цим проблема пошуку нових методів лікування такої категорії пацієнтів залишається актуальною.

Найбільший досвід успішного застосування радіонуклідів у паліативній терапії накопичений при раку передміхурової залози і раку грудної залози, що пояснюється характером ураження кісткової системи (наявність вираженого бластного компоненту) [1, 2, 3].

Упродовж останніх 10 років в Україні в ядерній медицині широко застосовується препарат третьої генерації — самарій (153Sm) оксабіфор. Поєднання β- і γ-випромінювання в спектрі препарату, відносно короткий період напіврозпаду, що становить 46,3 год, а також невисока енергія випромінювання (0,81 МеВ) обумовили його широке використання для паліативного лікування множинного метастатичного ураження скелета. Терапевтична дія 153Sm оксабіфору визначається його β-випромінюванням, а наявність у його спектрі γ-складової дозволяє реєструвати накопичення і розподіл препарату в патологічних осередках за допомогою γ-камери, і, таким чином, здійснювати моніторинг проведеної терапії [4, 5, 6].

Мета дослідження

Метою дослідження є підвищення ефективності лікування та визначення місця радіонуклідної терапії 153Sm оксабіфором в лікуванні метастатичного ураження кісток при злоякісних пухлинах різної локалізації.

Об’єкт і методи дослідження

У відділенні ядерної медицини Національного інституту раку проліковано 120 хворих з первинними пухлинами передміхурової залози та грудної залози і метастатичним ураженням кісток за допомогою 153Sm оксабіфору, виробництва підприємства «Радіопрепарати» Інституту ядерної фізики Академії наук Республіки Узбекистан (реєстраційне свідоцтво Міністерства охорони здоров’я України № UA/12416/01/01 на термін 5 років).

Серед пролікованих хворих 75 з РГЗ, 45 — з РПЗ. З них 75 жінок і 45 чоловіків. Середній вік становить 55 ± 11,6 років. У 110 пацієнтів (90%) наявність кісткових метастазів визначалася за допомогою остеосцинтиграфії (ОСГ) з 99mТс-MDP. У 10 пацієнтів діагноз кісткового ураження верифікувався іншими методами променевої діагностики.

Препарат вводився внутрішньовенно з наступним скануванням у режимі «все тіло» за допомогою однофотонної емісійної комп’ютерної томографії (Siemens, Німеччина) через 1 год після введення радіоактивного фармацевтичного препарату (РФП). Визначення лікувальної дози препарату проводилося з розрахунку 1,5 мКи/кг маси тіла хворого. У 1 хворої, у якої маса тіла була менше 50 кг, доза була знижена до 1,0 мКи/кг маси тіла. З метою профілактики можливої нудоти всім хворим за 15 хв до введення 153Sm оксабіфора внутрішньом’язово вводився метоклопрамід. Усі хворі ознайомлювалися та підписували форму Інформованої згоди.

Через 1 год після ін’єкції РФП проводилася ОСГ для візуалізації розподілу і характеру накопичення 153Sm.

Дослідження проводилися на γ-камері з використанням низькоенергетичного паралельного коліматора високого розрішення при налаштуванні на фотопік 140 кеВ і шириною вікна дискримінації 10%. Запис діагностичного зображення здійснювався через 60 хв після внутрішньовенного введення 153Sm з наступними параметрами:

  • розмір матриці 256 × 1024;
  • швидкість просування столу, залежно від маси тіла пацієнта становила 6–10 см/хв;
  • включена функція розпізнавання контуру тіла.

За необхідності здійснювалася планарна прицільна сцинтиграфія з розміром матриці 256 × 256 і набором не менше 500 000 імпульсів на кадр (найчастіше — для отримання діагностичних образів в бічних і діагональних проекціях, рідше — як метод візуалізації дозволяє отримати більш статистично достовірне зображення, ніж сцинтиграфія всього тіла.

Результати

До призначення радіонуклідної терапії всі пацієнтки одержували хіміотерапевтичне лікування, бісфосфонати та гормони. Вираженість болю в кістках зменшувалася під впливом протипухлинних препаратів, однак ступінь зменшення больового синдрому з часом знижувався.

З метою знеболення та профілактики переломів і подальшого метастатичного прогресування в кістках хворим за показаннями призначалася терапія 153Sm.

Хвора А., 1940 року народження, з діагнозом раку правої грудної залози, Т2N2M1, стадія III, клінічна група II, направлена на лікування в Національний інститут раку. 09.07.2011 р. хворій була проведена ОСГ з 99mTc-MDP. Установлені множинні метастази в кістки скелета — грудний відділ хребта (2–4-й грудні хребці, рівень накопичення РФП 250%), поперековий відділ (5-й поперековий хребець, рівень накопичення РФП 190%), тіло правої клубової кістки (рівень накопичення РФП 180%), ліва стегнова кістка (рівень накопичення РФП 240 %) (рис. 1).

Рис. 1. Хвора А. ОСГ з 99mTc-MDP

Враховуючи наявність вираженого больового синдрому, а також відсутність клініко-лабораторних протипоказань для проведення системної радіонуклідної терапії, пацієнтці було запропоновано лікування 153Sm. 22.11.2012 р. у відділенні ядерної медицини Національного інституту раку, хворій А. було введено 153Sm в дозі 3996,0 МБк з розрахунку 1,5 МБк на кг при масі тіла 72 кг. Під час і після введення препарату побічних ефектів не відзначалося. Через 1 год після ін’єкції РФП проводилася ОСГ для візуалізації розподілу і характеру накопичення 153Sm (рис. 2).

Рис. 2. Хвора А. ОСГ з 153Sm

Вогнища гіперфіксації РФП, виявлені на діагностичному скані, за локалізацією та площею ураження відповідають таким на ОСГ з 153Sm. Рівень накопичення 153Sm перевищує рівень накопичення 99mTc-MDP більш ніж в 4,5 раза. Хворій А. рекомендована контрольна ОСГ через 3 міс.

Хвора Б., 1955 року народження, діагноз — рак правої грудної залози Т3N3M1, стадія III, клінічна група II. Метастатичне ураження кісток скелета підтверджується даними ОСГ від 06.08.2012 р. (рис. 3).

Рис. 3. Хвора Б. ОСГ з 99mTc-MDP

На скані всього тіла відзначаються осередки гіперфіксації РФП в грудному та поперековому відділах хребта, голівці лівої плечової кістки, 7-му і 8-му ребрах зліва. Враховуючи наявність вираженого больового синдрому, хворій Б. 23.11.2012 р. внутрішньовенно введено 153Sm оксабіфор в дозі 3162,0 МБк. Під час і після введення препарату побічних ефектів не відзначалося. Через 1 год після ін’єкції РФП проводилася ОСГ для візуалізації розподілу і характеру накопичення 153Sm (рис. 4). Відзначається інтенсивне накопичення лікувального РФП у всіх осередках, виявлених на діагностичному скані. Максимальний рівень накопичення (більше 500%) встановлено у вогнищах грудного відділу хребта і голівці плечової кістки. Хворій Б. рекомендована контрольна ОСГ через 3 міс.

Рис. 4. Хвора Б. ОСГ з 153Sm

У 45 пацієнтів метастатичне ураження кісток виникло на фоні раку передміхурової залози. У всіх хворих спостерігався больовий синдром, який потребував збільшення кількості знеболювальних препаратів. У 41 хворого метастази в кістки верифіковані за допомогою ОСГ 99mTc-MDP, у 4 — за допомогою інших методів діагностики. До проведення радіонуклідної терапії всі пацієнти одержували гормональне лікування та супровідну терапію бісфосфонатами. Причиною призначення радіонуклідної терапії став больовий синдром та збільшення кількості прийому знеболювальних препаратів. Так, пацієнта В. з метастатичним ураженням кісток на фоні раку передміхурової залози, з вираженим больовим синдромом було проліковано за допомогою 153Sm оксабіфору. На скані всього тіла з 99mTc-MDP підтверджено наявність метастатичного ураження (рис. 5).

Рис. 5. Хворий В. ОСГ з 99mTc-MDP

На ОСГ відображена сцинтиграфічна картина множинного ураження поперекового та сідничного відділів хребта і крила клубової кістки.

При скануванні через 1 год після введення 153Sm одержано сцинтиграфічне зображення, яке підтверджує наявність метастатичних вогнищ, виявлених на скані з 99mTc-MDP (рис. 6).

Рис. 6. Хворий В. ОСГ з 153Sm

Діагностичні сканування, проведені через 3–4 міс після лікування 153Sm у 75% супроводжувалися зменшенням больового синдрому, зниженням функціональної активності метастатичних вогнищ (нижчий відсоток накопичення РФП) та у 48% пацієнтів зменшувалася кількість вогнищ у кістках.

Висновки

Радіонуклідна терапія з 153Sm оксабіфором може бути застосована в комплексному лікуванні метастатичного ураження кісткової системи при злоякісних пухлинах різної локалізації. 153Sm оксабіфор характеризується високим рівнем накопичення РПФ у метастатичному вогнищі при мінімальних побічних ефектах.

Список використаної літератури

  • 1. Hoskin, P.J., Stratford, M.R., Folkes, L.K. Regan, J, & Yarnold, J.R. (2000). Effect of local radiotherapy for bone pain on urinary markers of osteoclast activity. The Lancet, 355(9213), 1428–1429. doi: 10.1016/s0140-6736(00)02144-9.
  • 2. Palmedo, H., Manka-Waluch, A., Albers, P., Schmidt-Wolf, I.G., Reinhardt, M., Ezziddin, S., & Biersack, H.J. (2003). Repeated bone-targeted therapy for hormone-refractory prostate carcinoma: randomized phase II trial with the new, high-energy radiopharmaceutical rhenium-188 hydroxyethylidenediphosphonate. Journal of Clinical Oncology, 21(15), 2869–2875. doi: 10.1200/JCO.2003.12.060.
  • 3. Боброва, В.М., Грушка, Г.В., Стадник, Л.Л., Ткаченко, Г.І., Луховицька, Н.І., Савченко, А.С., Ріяко, В.М., & Підченко, Н.С. (2016). Динаміка гематологічних показників при проведенні радіонуклідної терапії 153Sm-оксабіфором у онкологічних хворих. Український радіологічний журнал, 1, 166.
  • 4. Крылов, В.В. (2007). Радионуклидная терапия самарием 153Sm при метастатических поражениях костей. (Дис. д-ра мед. наук). Медицинский радиологический научный центр РАМН, Обнинск
  • 5. Marcus, C., Saeed, S., Mlikotic, A., Mishkin, F., Pham, H.L., Javellana, T., Diestelhorst, S., & Minami, C. (2002). Lack of effect of a bisphosphonate (pamidronate disodium) infusion on subsequent skeletal uptake of Sm-153-EDTMP. Clinical Nuclear Medicine, 27(6), 427–430. doi: 10.1097/00003072-200206000-00008.
  • 6. Russo, L.P. (2001). Analysis of skeletal-related events in breast cancer and response to therapy. Seminars in Oncology, 28(4), 22–27. doi: 10.1016/s0093-7754(01)90228-3

Клинические случаи лечения костного поражения при раке грудной железы и предстательной железы (радионуклидная терапия)

В.В. Даниленко, Г.Г. Сукач, О.И. Солодянникова, Д.Л.Саган

Национальный институт рака, Киев

Резюме. Цель. Цель исследования — повысить эффективность лечения и определить место радионуклидной терапии самарием (153Sm) оксабифором в лечении метастатического поражения костей при злокачественных опухолях различной локализации. Объект и методы. Результаты лечения с помощью 153Sm оксабифора 120 больных с первичными опухолями предстательной железы и грудной железы и метастатическим поражением костей. В группу наблюдения вошли 75 пациенток с раком молочной железы и 45 пациентов с раком предстательной железы. Результаты. До назначения радио­нуклидной терапии все пациентки с раком молочной железы получали химиотерапевтическое лечение, бисфосфонаты и гормоны. Выраженность боли в костях уменьшалась под влиянием противоопухолевых препаратов, однако степень уменьшения болевого синдрома со временем снижалась. У всех больных раком предстательной железы наблюдался болевой синдром, требующий увеличения количества обезболивающих препаратов. Причиной назначения радионуклидной терапии стало увеличение выраженности болевого синдрома и количества приемов обезболивающих препаратов. С целью обезболивания и профилактики переломов и дальнейшего метастатического прогрессирования в костях больным по показаниям назначалась терапия 153Sm. Диагностическое сканирование проводили через 3–4 мес после лечения 153Sm. У 75% пациентов отмечено уменьшение болевого синдрома, снижение функциональной активности метастатических очагов (низкий процент накопления радиоактивного фармацевтического препарата и у 48% пациентов уменьшалось количество очагов поражения в костях. Выводы. Доказано, что радионуклидная терапия с 153Sm оксабифором может быть применена в комплексном лечении метастатического поражения костной системы при злокачественных опухолях различной локализации. 153Sm оксабифор характеризуется высоким уровнем накопления радиоактивного фармацевтического препарата в метастатическом очаге при минимальных побочных эффектах.

Ключевые слова: рак грудной железы, рак предстательной железы, самарий оксабифор (153Sm), метастатическое поражение костей.

Адреса:
Солодянникова Оксана Іванівна
03022, Київ, вул. Ломоносова, 33/43
Національний інститут раку
E-mail: oik2000@ukr.net

Correspondence:
Solodyannikova Oksana
National Cancer Institute
33/43 Lomonosova Str., Kyiv 03022
E-mail: oik2000@ukr.net

Підпишіться на нас у соціальних мережах:
Коментарів немає » Додати свій
Leave a comment