Супероксидні радикали ксантиноксидази як прогностичні фактори при метастазах колоректального раку

Бурлака Ант.1, Вірко С.2, Єфіменко О.3, Земсков С.4, Остапенко Ю., Лукашенко А.1, Лісний І.1, Бабак Л.1

Резюме. Ожиріння пов’язане з хронічним запаленням і колоректальним раком (КРР). При КРР утворюються метастази в печінці та вади прилеглої тканини печінки в мітохондріальному ланцюгу транспортування електронів, що зумовлює мітохондріальну дисфункцію, активацію джерел генерації редокс-молекул (супероксид-аніон (SR), NO) і матриксних металопротеїназ (MMP-2, MMP-9). Радикальні форми кисню також беруть участь у регуляції ксантин/ксантиноксидазної реакції. В органах людини ксантиноксидаза (КСО) бере участь у патогенезі різних захворювань печінки. Мета дослідження. Визначити стан КСО та SR у тканині печінки та метастази КРР у печінку та встановити клінічну значущість отриманих результатів. Матеріали та методи. Проведено проспективне дослідження із залученням 37 хворих на КРР, які перенесли резекцію печінки через метастатичне захворювання. Вимірювали швидкість генерації SR нейтрофілів і в зразках тканин, швидкість КСО та активність ММР-2, ММР-9 у зразках тканин. Результати. Найвищий рівень КСО у хворих на КРР виявлено в метастатичній тканині (1,47±0,18 а.о.). Рівень ферменту КСО в прилеглій тканині (ПТ) і віддаленій тканині (ВТ) становив 0,38±0,10 а.о. (р<0,05) та 0,19±0,008 а.о. (р<0,05) відповідно. Зафіксовано кореляцію між індексом маси тіла (ІМТ) та кількістю КСО у ВТ печінки r2 = 0,64. Виявлено сумарну активність желатиназ у підгрупі хворих на КРР з ІМТ ≥25 вірогідно вищу, ніж у пацієнтів з нормальною масою тіла при ВТ (у 1,52 раза; р<0,001), а також у АТ (у 1,28 раза; р<0,001). Високі рівні XO (HR (95% довірчий інтервал — ДІ) = 0,002 (2,63 до 15,05) P = 0,002) і рівні генерації SR (HR (95% ДІ) = 0,01 (2,4 до 10,37) P = 0,01) у тканині печінки, адаптованої до метастатичних уражень, чинили вплив на загальну виживаність. Висновки. Ксантиноксидаза та супероксидні радикали можуть бути новими прогностичними факторами метастатичного захворювання для пацієнтів з колоректальним раком, які потребують подальших рандомізованих досліджень.

Підпишіться на нас у соціальних мережах:
Коментарів немає » Додати свій
Leave a comment