Прогностичні фактори ризику для первинних хворих на лімфому Ходжкіна в пізніх стадіях

Новосад И.О., Крячок И.А., Грабовой А.Н., Храновская Н.Н., Свергун Н.М.

Лімфома Ходжкіна (ЛХ) становить близько 1% усіх злоякісних новоутворень, 5-річна безрецидивна виживаність хворих з пізніми стадіями рідко перевищує 60%.

Метою даної роботи було визначити оптимальний комплекс прогностичних факторів для первинних хворих на ЛХ у пізніх стадіях.

У групу спостереження відібрано 319 хворих на ЛХ у пiзнiх стадiях для визначенням експресії антигенів Кі-67 та EBV у пухлинних клітинах та поліморфізму гена GSTP1 в периферичній крові.

Виявлено позитивну реакцію зі специфічними моноклональними антитілами до білка Кі-67 у 119 випадках, до антигену EBV — у 39 хворих. Безрецидивна виживаність за наявності експресії антигену Кі-67 становила 11,1 міс, за відсутності — 39,9 міс (р<0,05). 5-річна загальна виживаність хворих при EBV-негативних пухлинах становила 82,5%, а при EBV-позитивних — 67,8% (p<0,05). Частота виявлення генотипу Ile/Val була нижчою у хворих чоловічої статі, ніж жіночої (32,3 проти 67,7% відповідно; p<0,05) та в осіб у віці >45 років (за IPFP) порівняно з хворими молодого віку (19,4 проти 80,6%; p<0,05). В обох випадках домінантну групу становили хворі з генотипом Ile/Val у віці >45 років чоловічої статі. У пацієнтів з генотипами Val/Val у жодному випадку не виявлено прогресування захворювання. На термін прогресування процесу впливає наявність генотипу Ilе/Ilе, оскільки медіана становила 11,1 міс на відміну від 39,9 міс за його відсутності (р<0,05). 3-річна загальна виживаність хворих з генотипами Ile/Val та Val/Val дорівнювала 81,6%, а з генотипом Ile/Ile — 78,5% (p<0,05).

До прогностично несприятливих факторів ризику перебігу захворювання належать наявність експресії антигенів Кі-67 та EBV у пухлинних клітинах, наявність генотипу Ilе/Ilе та Ile/Val GSTP1.

Підпишіться на нас у соціальних мережах:
Коментарів немає » Додати свій
Leave a comment