Вплив низькоінтенсивного надширокосмугового ультразвуку на клітинну лінію раку молочної залози in vitro

Кузьменко О.П.1, Марченко О.Т.2

Резюме. Вивчення впливу різних режимів низькоінтенсивного ультразвуку на клітинну лінію резистентного до цисплатину раку молочної залози MCF-7/DDP in vitro. Матеріали та методи. Дослідження проведені на клітинах раку молочної залози MCF-7/DDP. Джерелом ультразвукових коливань служив генератор SDG 2082 X Generator компанії Siglent. Використовували 2 режими ультразвукового впливу, які відрізнялися за інтенсивністю. Клітини раку молочної залози в 4-лункових планшетах піддавалися впливу ультразвуку тривалістю 5 хв впродовж 5 діб з наступним підрахунком живих та мертвих клітин у камері Горяєва та оцінкою генотоксичності з використанням цитологічних тестів. Цитологічні дослідження проводили з використанням мікроскопа Olympus BX-41 (Olympus Europe GmbH, Японія). Забарвлення клітин здійснювали трипановим синім та акридіном оранжем. Результати. Встановлено особ­ливості цитотоксичної дії різних типів низькоінтенсивного ультразвуку на клітинну лінію резистентного до цисплатину раку молочної залози людини MCF-7/DDP. Низькоінтенсивний імпульсний ультразвук (LIPUS) підвищував показник цитотоксичності у 4 рази, а низькоінтенсивний надширокосмуговий ультразвук (UMUS) у 8 разів порівняно з контрольною групою (р <0,05). Вплив на культуру клітин UMUS micro (інтенсивність впливу знижено на кілька порядків) не супроводжувався цитотоксичними ефектами. Отримані дані підтверджуються показниками цитологічного тесту. Висновки. Застосування ультразвукового впливу типу LIPUS та UMUS супроводжувалося значним посиленням цитотоксичної дії та збільшенням мутагенних змін у ядрах клітин MCF-7/DDP. Цитотоксичний ефект найбільш виражений при застосуванні UMUS на ракові клітини лінії MCF-7/DDP.

Підпишіться на нас у соціальних мережах:
Коментарів немає » Додати свій
Leave a comment