Експериментальне обґрунтування інвагінаційного кінцебокового ілеотрансверзоанастомозу

Чорний О.В., Сухарь А.І., Воротняк М.В.

При неускладнених формах раку в правій частині ободової кишки операцією вибору є правобічна геміколектомія. Проте видалення такої важливої ділянки шлунково-кишкового тракту (ШКТ), як ілеоцекальний кут, призводить до появи значної кількості ускладнень, пов’язаних з порушенням процесів травлення. Це явища «сліпого мішка», рефлюкс-ентериту, дисбактеріозу тощо.

Велика кількість ілеотрансверзоанастомозів (ІТА) свідчить про відсутність оптимального рішення цієї проблеми, оскільки в них відзначено ряд недоліків.

Нами запропоновано новий інвагінаційний кінцебоковий ІТА, який певною мірою вирішує дану проблему, проте залишаються невідомими його функціональні властивості порівняно з аналогами.

У зв’язку з цим метою нашої робити було дослідити в експерименті видовий склад та популяційний рівень мікрофлори тонкої та товстої кишки після накладання запропонованого інвагінаційного кінцебокового ІТА, а також за допомогою гідропресії вивчити його антирефлюксні властивості.

Експеримент виконано на 38 лабораторних щурах, у яких видалено ілеоцекальний кут та накладено ІТА. Залежно від виду накладеного ІТА тварин розподілено на 2 групи — контрольну та основну. Тваринам основної групи накладено запропонований інвагінаційний кінцебоковий ІТА, а контрольної — загальноприйнятий анастомоз — «бік у бік». Із 7 інтактних тварин сформовано групу порівняння.

Забір біологічного матеріалу проводили впродовж 30 діб під загальним внутрішньом’язовим знеболенням з дотриманням правил асептики. Проводили мікробіологічне дослідження вмісту тонкої та товстої кишки, гідропресію даного відділу ШКТ.

Отримані на 30-ту добу експерименту результати мікробіологічного дослідження вмісту тонкої та товстої кишки вказують на невірогідну різницю показників у тварин основної групи порівняно з інтактними тваринами. Проведені дослідження стосовно вивчення антирефлюксної функції анастомозу шляхом його гідропресії свідчать про вірогідне перевищення показників у тварин основної групи впродовж усього терміну дослідження.

Проведене експериментальне дослідження доводить, що запропонований інвагінаційний кінцебоковий ІТА має певні переваги, які дозволяють уникнути багатьох ускладнень з боку ШКТ у післяопераційний період.

Підпишіться на нас у соціальних мережах:
Коментарів немає » Додати свій
Leave a comment