Вплив патоморфологічних та бактеріологічних особливостей хронічного запалення передміхурової залози на результати хірургічного лікування пацієнтів з доброякісною гіперплазією передміхурової залози, ускладненою гострою затримкою сечі

Пасєчніков С.П., Литвиненко Р.А., Грицай В.С.

Метою даного дослідження є оцінка зв’язку між запаленням передміхурової залози і виникненням післяопераційних ускладнень у хворих на доброякісну гіперплазію передміхурової залози (ДГПЗ), котрі перенесли відкриту простатектомію (ВПЕ).

У дослідження включено 150 пацієнтів, у яких виконано ВПЕ (81 — у плановому порядку і 69 — з приводу гострої затримки сечі (ГЗС), відповідно І і II групи). Проведено патоморфологічний аналіз тканин видаленої передміхурової залози (ПЗ), бактеріологічне дослідження секрету і тканин видаленої ПЗ. До уваги брали гострі інфекційно-запальні (пієлонефрит, уретрит, орхоепідидиміт, нагноєння післяопераційної рани) та геморагічні (довготривала або профузна гематурія) післяопераційні ускладнення.

При патоморфологічному дослідженні виявлено ознаки хронічного запалення (ХЗ) у тканинах видаленої ПЗ в усіх хворих. Загострення ХЗ виявлено лише в чоловіків ІІ групи — у 18,5%. Явища фіброгенезу (проста атрофія — 23,1±5,1% проти 2,1±2,1%, явище склерозу — 13,1±4,1% проти 0, базально-клітинна атипія — 13,1±4,1% проти 2,1±2,1%) відзначали достовірно частіше у тканинах видаленої ПЗ чоловіків II групи порівняно з чоловіками І групи. Проліферативна запальна атрофія була більш характерною для пацієнтів ІI групи (62,3±5,7% проти 4,4±2,2%; р<0,05).

Інфікованість умовно-патогенними мікроорганізмами хворих ІІ групи значно перевищувала таку у хворих І групи (68,1±5,6% проти 40,6±5,4%; р<0,05), причому грамнегативну флору виділено у 44,9±5,9% хворих ІІ групи, на відміну від 9,8±3,3% І групи (р<0,001).

Частота виникнення ранніх післяопераційних ускладнень у хворих із ГЗС вірогідно перевищила таку у хворих на ДГПЗ, що поступили в плановому порядку (52,2±6,0% проти 30,8±5,1%), інфекційно-запальних — 36,2±5,8% проти 17,3±4,2%.

Інфікованість умовно-патогенними мікроорганізмами майже в половині випадків представлена грамнегативними збудниками. Наявність ХЗ, виявленого патоморфологічно в ПЗ у хворих на ДГПЗ, ускладнену ГЗС, є прогностичним фактором розвитку ранніх післяопераційних ускладнень черезміхурової простатектомії.

Підпишіться на нас у соціальних мережах:
Коментарів немає » Додати свій
Leave a comment