Сироватковий феритин у якості предиктора чутливості пухлини до неоад’ювантної хіміотерапії у хворих на рак грудної залози

Шепиль А.В.

У дослідження включено 168 жінок, хворих на рак грудної залози IIА–IIIB стадії, які одержували неоад’ювантну хіміотерапію. Вік хворих коливався від 28 до 69 років. Курс хіміотерапії включав 2–6 циклів за схемою FAC, AC з інтервалом 21 день.

Ступінь вираженості лікувального ефекту оцінювали кожні 2 цикли хіміотерапії за критеріями RECIST. На підставі цього хворих розподілено у 2 групи: пацієнтки 1-ї групи продемонстрували позитивну відповідь на хіміотерапію. У 2-гу групу ввійшли жінки з пухлинами, резистентними до хіміотерапії.

Зразки крові для визначення концентрації сироваткового феритину (Фр) брали у хворих між 8:00 і 9:00 годиною ранку перед введенням цитостатиків.

Найвищі показники сироваткового Фр зареєстровано в групі хворих, резистентних до антинеопластичної терапії (n=79). Середня концентрація сироваткового Фр в крові зафіксована на рівні 278,3 нг/мл (σ=188,2 нг/мл). Медіана — 251 нг/мл. Інша ситуація у пацієнток з об’єктивним ефектом (n=89). Середня концентрація становить 153 нг/мл (σ=108,37 нг/мл). Медіана — 116 нг/мл. При порівнянні 2 груп χ2=3,73, рівень значущості р=0,05. Статистично значуща різниця при порівнянні цих груп свідчить про важливу роль Фр у біологічних особливостях пухлинного процесу.

Дані цього дослідження демонструють значення Фр як протеїну, пов’язаного з пухлинним процесом, що може служити маркером неоплазії та клінічного прогнозу. Також доведено, що високий рівень концентрації сироваткового Фр характеризує більш агресивний фенотип пухлини, резистентність до хіміотерапії та відображає ступінь тяжкості захворювання.

Підпишіться на нас у соціальних мережах:
Коментарів немає » Додати свій
Leave a comment