Уникнення аксилярної лімфодисекції у хворих на рак грудної залози з метастатичним ураженням сигнального лімфатичного вузла (огляд літератури)

Поступаленко О.В.

Проаналізовано новітні тенденції виконання лімфодисекцій у хворих на рак грудної залози (РГЗ) за даними літератури.

Механістична концепція поетапного поширення РГЗ (W. Halsted) поступається місцем концепції системного характеру захворювання (B. Fisher). На користь цього свідчить активне дослідження та впровадження у клінічну практику методики біопсії сигнального лімфатичного вузла (СЛВ), яку включено до стандартів лікування РГЗ таких організацій, як ESMO, ASCO, SSO, NCCN та ін. За відсутності метастатичного ураження СЛВ рекомендовано обмежити хірургічне втручання на аксилярних лімфатичних вузлах лише біопсією СЛВ. Вивченню можливостей обмеження показань до аксилярної лімфодисекції за наявності метастатичного ураження СЛВ присвячено рандомізоване дослідження ACOSOG Z0011. Виявлено, що у пацієнтів з первинною пухлиною ≤5 см при клінічно негативних регіонарних лімфатичних вузлах та наявності 1–2 метастатично уражених СЛВ (за результатами біопсії СЛВ), яким буде виконано органозберігаючу операцію та ад’ювантне опромінення всієї грудної залози, проведення аксилярної лімфодисекції не впливає на виживаність.

Дослідження та впровадження в клінічну практику біопсії СЛВ є перспективним напрямком, який необхідно активно розвивати в Україні.

Підпишіться на нас у соціальних мережах:
Коментарів немає » Додати свій
Leave a comment