Вплив наявності паранеопластичного ревматологічного синдрому на пухлинну експресію p53 у хворих на рак легені

Лисенко С. А.1, Луценко О.А.2

Метою даного дослідження було вивчення пухлинної експресії p53 у хворих на рак легені (РЛ) за наявності у них паранеопластичного ревматологічного синдрому (ПНРС).

Для дослідження взято біопсійний або операційний пухлинний матеріал від 120 хворих: 73 пацієнтів з РЛ без ПНРС та 47 — з проявами даного синдрому. У всіх випадках виконано якісну та кількісну імуногістохімічну оцінку експресії р53. У якості первинних антитіл взято моноклональні антитіла (клон DO-7) «DAKO» (Данія). Для візуалізації продуктів реакції використано систему EnVision+ та хромоген DAB+ («DAKO»).

Встановлено, що в категорії хворих на РЛ з проявами ПНРС значно частіше має місце експресія р53 (у 86% пацієнтів), а також відзначають достовірно вищий середній рівень експресії р53 (72,3±7,5%), на відміну від аналогічних хворих без симптомів даного синдрому (71,1 та 50,2±6,8% відповідно). Також доведено, що пухлинна експресія р53 присутня частіше при аденокарциномах легені в пацієнтів у поєднанні з паранеопластичним синдромом, ніж при аденокарциномах у хворих без ПНРС.

Наявність проявів ПНРС у хворих на РЛ підвищує пухлинну експресію р53 і свідчить про більш високу злоякісність та агресивність пухлин.

Підпишіться на нас у соціальних мережах:
Коментарів немає » Додати свій
Leave a comment