Постспленектомічний тромбоцитоз після комбінованих втручань з видалення селезінки у хворих на рак органів шлунково-кишкового тракту

Шевченко В.В.

Вивчено вплив спленектомії (СЕ) на кількість тромбоцитів та частоту розвитку післяопераційних тромботичних ускладнень (ТУ) у хворих на рак органів шлунково-кишкового тракту (ШКТ).

Обстежено 21 хворого на рак органів ШКТ після комбінованих операцій з видалення селезінки в Сумському обласному клінічному онкологічному диспансері за 2009–2012 рр. Чоловіків було 14 (66,7%), жінок — 7 (33,3%). Середній вік — 54,8 року. Кількість тромбоцитів визначали за допомогою фазово-конт­растної мікроскопії. Дослідження проводили до операції на 1-шу, 3-тю, 7-му, 14-ту, 20-ту та 30-ту добу та через 1,5–2 роки спостереження.

Після СЕ з 3–5-ї доби кількість тромбоцитів збільшилася з 252±36×109/л до 520±46×109/л, на 10–14-ту добу досягала 880±64×109/л, що більше ніж удвічі перевищило фізіологічну норму (р<0,05). Лише на 30-й день тромбоцитоз знизився до 580±36×109/л. Через 1,5–2 роки тромбоцитоз зберігався. ТУ відзначали у 5 (23,8%) хворих: у 3 (14,3%) — тромбофлебіт вен нижніх кінцівок, у 1 (10%) — мезентеріальний тромбоз, у 1 (10%) — тромбоемболію легеневої артерії.

Тромбоцитоз після СЕ сприяє розвитку ТУ. Хворі після СЕ потребують регулярного моніторингу кількості тромбоцитів і проведення профілактичних протитромботичних заходів.

Підпишіться на нас у соціальних мережах:
Коментарів немає » Додати свій
Leave a comment