Номер Т. 10, № 3-4 (39-40)

Автор :   Шпак Є.Г.

Ефективність комбінованого застосування ксеногенної протипухлинної вакцини та доксорубіцину в експерименті
Автори: Діденко Г.В. Лісовенко Г.С. Потебня Г.П. Шпак Є.Г.... №4(20) 2015 / Переглядів: 2631