Номер Т. 9, № 4 (36) 2019

Автор :   Супруненко О.О.

Безпосередні результати застосування доопераційної хіміопроменевої терапії з внутрішньоартеріальним введенням цитостатиків
Автори: Фридель Р.І. Кіркілевський С.І. Супруненко О.О. Крахмальов П.С.... №2(18) 2015 / Переглядів: 759
Сучасні підходи до лікування раку стравоходу
Автори: Кондрацький Ю.Н. Кіркілевський С.І. Зайцев С.Л. Крахмальов П.С.... №3(15) 2014 / Переглядів: 2850
Хирургическое лечение больных злокачественными новообразованиями пищевода
Автори: Кіркілевський С.І. Крахмальов П.С. Кондрацький Ю.Н. Крахмальов С.Н.... №2(10) 2013 / Переглядів: 13580
Неоад’ювантна внутрішньоартеріальна хіміотерапія хворих на саркоми кісток кінцівок і таза
Автори: Югрінов О.Г. Дєдков А.Г. Новак О.М. Ковальчук П.А.... №5 (1) 2012 / Переглядів: 1827
Лікування хворих на рак верхньої третини стравоходу
Автори: Кондрацький Ю.Н. Ганул В.Л. Кіркілевський С.І. Зайцев С.Л.... №4 (4) 2011 / Переглядів: 4008
Повністю імплантовані інфузійні системи центрального венозного доступу (порти)
Автори: Климнюк Г.І. Югрінов О.Г. Новак О.М. Супруненко О.О.... №2 (2) 2011 / Переглядів: 10082