Ключевое слово :   нейробластома

Результати хірургічного лікування дітей з нейробластомою (досвід відділення)Результати хірургічного лікування дітей з нейробластомою (досвід відділення)
Авторы :Климнюк Г.И. Ижовский А.Й. Павлик С.В. Шайда Э.В.... №1(17) 2015 / Просмотров: 485
РОЛЬ ЗМІН РЕГУЛЯЦІЇ р53/­MDM2 ШЛЯХУ В ПРОГРЕСуванні НЕЙРОБЛАСТОМИРоль змін регуляції р53/MDM2 шляху в прогресуванні нейробластоми
Авторы :Храновська Н.М. Иномистова М.В. Свергун Н.М. Скачкова О.В.... №4(16) 2014 / Просмотров: 262
73Застосування тандемної трансплантації стовбурових клітин периферичної крові при лікуванні дітей з нейробластмою
Авторы :Климнюк Г.И. Павлик С.В. Шайда Э.В. Храновская Н.Н.... №3(11) 2013 / Просмотров: 368
3Вміст нуклеїнових кислот у ядрах клітин нейробластом різного ступеня диференціювання
Авторы :Грабовой А.Н. Зарецкий М.Б. Василишин О.И. №2(10) 2013 / Просмотров: 350
3Верифікація та прогнозування перебігу нейробластоми (огляд літератури)
Авторы :Грабовой А.Н. Храновская Н.Н. Зарецкий М.Б. Климнюк Г.И. №7 (3) 2012 / Просмотров: 799
330Гетерогенність нейробластом за вмістом у їхніх клітинах нуклеїнових кислот (попереднє спостереження)
Авторы :Грабовой А.Н. Зарецкий М.Б. Климнюк Г.И. №6 (2) 2012 / Просмотров: 280