Досвід виконання лапароскопічно асистованих операцій у хворих з онкогінекологічними захворюваннями

Гончарук І.В., Неспрядько С.В., Шептицький В.В., Воробйова Л.І.

Міні-інвазивні технології за останні десятиліття якісно змінили рівень надання хірургічної допомоги хворим гінекологічного профілю. Заслуговує на увагу впровадження лапароскопічних операцій у пацієнтів з онкогінекологічною патологією. Лапароскопічно асистовані операції у хворих із пухлинами матки слід проводити з урахуванням онкологічних принципів абластики.

Мета дослідження — поліпшити результати хірургічного лікування пацієнтів з онкогінекологічними захворюваннями.

У відділенні онкогінекології Національного інституту раку за період 2013–2014 р. виконано 10 лапароскопічно асистованих пангістеректомій 1-го типу. Вік пацієнток становив 37–68 років. Усім хворим у доопераційний період проводили обстеження згідно зі стандартами лікування пацієнтів онкогінекологічного профілю. Операції виконували під загальною анестезією з використанням стандартного лапароскопічного обладнання.

Суть операції полягала в тому, що в черевну порожнину вводили 3–4 стандартних троакарів діаметром 5 і 10 мм. Тканини і судини препарували за допомогою монополярної та біполярної коагуляції. Круглі та лійко-тазові зв’язки обробляли і перетинали за стандартною методикою. Для обробки судин застосовували титанові кліпси. Матку з придатками видаляли через піхву, куксу піхви ушивали наглухо інтраперитонеально. У черевній порожнині залишали 1 силіконовий дренаж. За гістологічною структурою у прооперованих хворих встановлено: початковий рак ендометрія (T1aN0M0G1–2) — у 5 осіб, рак шийки матки (Tis) — 3, атипову гіперплазію ендометрія — 2. У 2 пацієнток діагностовано пролапс геніталій, їм додатково виконували пластичні операції на піхві.

Тривалість операцій становила від 1,5 до 2,5 год. Об’єм крововтрати під час операції — 50–150 мл. Середній післяопераційний день тривав 3,7 дня. У післяопераційний період ускладнень не виявлено. Ранньої активізації хворих досягнуто шляхом низької травматичності операції. Перистальтика вислуховувалася в 1-шу добу після операції. На 2-гу добу відновлювалася діяльність шлунково-кишкового тракту.

Застосування лапароскопічно асистованих операцій у хворих онкогінекологічного профілю свідчить про переваги цього методу перед традиційними відкритими втручаннями. Описана методика мінімізує період реабілітації, супроводжується низьким рівнем ускладнень, є перспективною в лікуванні багатьох онкогінекологічних захворювань і потребує подальшого накопичення досвіду та аналізу отриманих результатів.

Підпишіться на нас у соціальних мережах:
Коментарів немає » Додати свій
Leave a comment