Особливості системи синтезу оксиду азоту і процесів нітрозилювання в еритроцитах при еритремiї

Йолкіна Н.М.

Вивчення молекулярних основ різних захворювань є однією з актуальних проблем сучасної медицини та біології. Оскільки при низці захворювань у патологічний процес залучаються еритроцити, метою цієї роботи було вивчення окремих показників системи синтезу оксиду азоту і процесів нітрозилювання в еритроцитах хворих на еритремію.

Матеріалом для досліджень слугували еритроцити донорiв і хворих на еритремію. Гемоліз еритроцитів здійснювали, взявши за основу метод Драбкіна. В усіх дослідах використовували спектрофотометричні методи http://lipitoronline-generic.net/ біохімічного аналізу. Одержані експериментальні дані обробляли статистично з використанням t-критерію Стьюдента.

В еритроцитах хворих на еритремію відзначали зміни у системі синтезу оксиду азоту, які ведуть до переважання неокисного, аргіназного метаболізму над окисним, NO-синтазним метаболізмом L-аргініну і до обмеження накопичення NO-аніонів. celebrex coupon Разом із тим виявляють celebrex coupon збільшення вмісту в еритроцитах високомолекулярних продуктів нітрозилювання.

Одержані дані свідчать про те, що при еритремії в еритроцитах відбуваються метаболічні перебудови, пов’язані з системою синтезу оксиду азоту, які можуть мати певний вплив на структурно-функціональний стан еритроцитарних протеїнів, зокрема гемоглобіну.

Підпишіться на нас у соціальних мережах:
Коментарів немає » Додати свій
Leave a comment