Цитоморфологічні та цитогенетичні особливості ендометріоїдного раку яєчника

Ярощук Т.М. , Болгова Л.С., Туганова Т.Н., Мариненко С.В.

Мета дослідження  вивчення цитоморфологічних та цитогенетичних ознак ендометріоїдного раку яєчника (ЕРЯ).

Проведено цитологічні та цитогенетичні дослідження матеріалу зіскрібків видалених пухлин яєчника 4 хворих. Цитологічні препарати забарвлювали за методами Паппенгейма (Howell W., Black D.). Вивчення клітинного складу проводили за спеціально розробленою Схемою цитологічних ознак для формалізованої оцінки кількісного та якісного складу клітин ЕРЯ, яка включає 47 ознак, за допомогою світлового мікроскопа Olympus CX41. Матеріал усіх хворих верифіковано гістологічним методом.

Переважна більшість клітин ЕРЯ має помірно розвинену цитоплазму, яка характеризується базофільною зернистістю чи дрібними вакуолями. Ядра клітин округлої чи овальної форми з рівномірною дрібнобрильчатою та дрібнозернистою структурою хроматину. Характерною ознакою ЕРЯ є оксифільний фон мазка. Клітинний склад у 2 випадках ЕРЯ був представлений дрібними та середніми, відносно мономорфними, клітинами, розміщеними в залозистоподібних групах. В 2 інших — інтенсивно забарвленими високопризматичними клітинами, які паралельно та щільно прилягають одна до одної, нагадуючи групи клітин ендометрію. Даний тип цитологічної картини дозволяє встановити ЕРЯ.

Результати вивчення основних типів ядерець у клітинах ЕРЯ дозволили визначити високий вміст як загальної кількості ядерець у ядрі М=7,95±0,07, так і наявність їх активних типів, що свідчить про ступінь злоякісності пухлини.

Підпишіться на нас у соціальних мережах:
Коментарів немає » Додати свій
Leave a comment